Konverteringsbølge og boligmarked i høj tempo sender lånetilbuddene i vejret

På blot to måneder er antallet af lånetilbud mere end fordoblet.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Friske tal fra Finans Danmark viser, at boligejere og virksomheder modtog 31.858 lånetilbud fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne i juli. Det er næsten 6.000 flere end i juni og svarer til en stigning på knap 23%. Skruer vi tiden yderligere en måned tilbage, så lød antallet af lånetilbud i maj på under 16.000.

På blot to måneder er antallet af lånetilbud mere end fordoblet, så der kan ikke ligefrem siges at være feriestemning over lånetilbuddene. Det ganske høje antal lånetilbud skyldes blandt andet, at en lille kon­ver­te­rings­bøl­ge skyllede ind over landet i juli, hvor en del boligejere udnyttede de faldende renter til at konvertere ned i rente. Samtidig har boligmarkedet været i en rivende udvikling med en han­del­sak­ti­vi­tet, der er banket i vejret i forsommeren, som kan give en vis forsinkelse i antallet af lånetilbud. Og selvom han­del­sak­ti­vi­te­ten på boligmarkedet er gået et markant skridt ned i juli, så er aktiviteten faktisk fortsat i den pæne, når vi sammenligner tilbage i tid.

Kon­ver­te­rings­bøl­gen kom af, at udgangen af juli bød på op­si­gel­ses­frist for boligejere med fastforrentede lån, som ønskede at konvertere ned i rente. Og det har en del valgt at gøre, hvilket dagens tal for lånetilbud tydeligvis er i snor med. Til fristen i juli lød indfrielserne på omkring 56 mia. kr., hvilket var mærkbart højere end det forventede. Med andre ord valgte flere boligejere end ventet altså at slå til og konvertere lånet. En ned­kon­ver­te­ring har særligt henvendt sig til boligejere med 2%-lån eller højere. De seneste måneder er renterne faldet tilbage og senest sendt det fastforrentede 1%-lån m. afdrag over kurs 100 og dermed ud i kulden. Det har for alvor og på ny banet vejen for 0,5%-lånet. Rentefaldet er således kommet ganske belejligt med fristen ved udgangen af juli. Samme frist har boligejere med Tilpasningslån og en kommende ny rente også haft. Kon­ver­te­rings­bøl­gen i juli kommer dog ikke i nærheden af sidste års kon­ver­te­ringsts­u­na­mi­er.

På boligmarkedet har vi i forsommeren været vidne til et imponerende antal handler, som er braget i vejret og også påvirker antallet af lånetilbuddene i opadgående retning. Den høje han­del­sak­ti­vi­tet er set på alt lige fra huse til sommerhuse til ejer­lej­lig­he­der. Lånetilbuddene kan tilmed komme med en vis forsinkelse. I juli er han­del­sak­ti­vi­te­ten godt nok gået et markant skridt ned, men det er der intet usædvanligt i, når vi ser på historien.

Ser vi fremad, så forventer vi et omfang af lånetilbud på et lidt lavere niveau. Med de nuværende renteniveauer ser ikke kon­ver­te­rings­bøl­ger af større karakter forude, og samtidig forventer vi, at boligmarkedet går ind i en periode med en mere afdæmpet han­del­sak­ti­vi­tet end det, som de foregående måneder har budt på. Antallet af lånetilbud vil imidlertid i høj grad være påvirket af ren­te­ud­vik­lin­gen og kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der­ne, som historisk også er det, som for alvor har givet udsving i antallet af lånetilbud. Med et 0,5% fastforrentet lån som det aktuelt toneangivende, så kan det gå hurtigt med lånetilbuddene, hvis renten falder yderligere tilbage.

Ser vi specifikt for indeværende måned, så kan indeværende måned dog byde på et pænt omfang af lånetilbud. Det skyldes, at re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne skifter ob­liga­tions­se­ri­er­ne bag de fastforrentede lån ud ved udgangen af måneden, hvilket sker hvert tredje år. Skiftet betyder kort og godt, at boligejerne som udgangspunkt står over for en lavere kurs og et dyrere lån, når vi træder ind i september. Det kan for nogle giver anledning til at indhente lånetilbud og låneudbetaling inden skiftet.

Relaterede artikler