1 min. læsetid

Redegørelse om påbud vedr. lønpolitik og lønpraksis

Finanstilsynet har i 2023 undersøgt 15 pengeinstitutters lønpolitik og lønpraksis, herunder Arbejdernes Landsbanks.

Finanstilsynet har i forbindelse med en te­maun­der­sø­gel­se på af­løn­nings­om­rå­det i 2023 undersøgt 15 pen­ge­in­sti­tut­ters lønpolitik og lønpraksis, herunder Arbejdernes Landsbanks.

Finanstilsynet vurderer, at Arbejdernes Landsbanks lønpolitik på en række områder ikke lever op til af­løn­nings­reg­ler­ne. Finanstilsynet har derfor udstedt fem påbud til Arbejdernes Landsbank om at justere lønpolitikken og tilknyttede retningslinjer

Finanstilsynet vurderer bl.a., at kriterierne for tildeling af variabel løn bør uddybes.

Hele Fi­nan­stil­sy­nets redegørelse kan ses her - og ligger desuden som en del af en samling her på hjemmesiden.

Relaterede artikler