Arbejdernes Landsbank åbner for udstedelse af grønne obligationer

For første gang i bankens historie har Arbejdernes Landsbank nu mulighed for at udstede grønne obligationer.

For første gang i bankens historie har Arbejdernes Landsbank nu mulighed for at udstede grønne obligationer. Det sker i forbindelse med et nyt basisprospekt for bankens MTN-program, der giver banken mulighed for at udstede både preferred senior notes (for første gang) og non-preferred senior notes (NEP-obligationer).

Salget af grønne obligationer har sat ny rekord på verdensplan i første halvår 2023, og markedets efterspørgsel stemmer godt overens med Arbejdernes Landsbanks grønne ambitioner og planer:

”Det er vores klare ambition at blive en mere bæredygtig bank og koncern. Så markedets stigende interesse for grønne obligationer er vand på vores mølle. Det er et marked, vi ser vokse fremover, og det matcher fint med bankens bæredygtige ambitioner. Allerede nu ser vi rigtig gode muligheder for at parre vores grønne udlån med udstedelsen af grønne obligationer,” siger Frank Mortensen, vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de direktør i Arbejdernes Landsbank.

Mere bæredygtige lån

Arbejdernes Landsbank har allerede taget hul på en grøn omstilling ved at tilbyde mere bæredygtige udlån til kunderne:

I skrivende stund har banken udlån til elbiler for 1,4 mia. kr. I første halvår 2023 var andelen af nyudlån til elbiler oppe på 29 pct. af bankens samlede nyudlån til biler i den periode. Dvs. tre ud af 10 biludlån var til en elbil.  

Herudover tilbyder banken et attraktivt Energilån til finansiering af ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­rin­ger og udskiftning af energikilder, fx isolering af bolig, udskiftning af vinduer eller varmekilde.  

Koncernen har desuden udviklet et indgående kendskab til vedvarende energi og har en særlig afdeling, som udelukkende beskæftiger sig med finansiering af bl.a. vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg.

Fornyet rating fra Moody’s

I forbindelse med udstedelsen af det nye MTN-program har Moody’s foretaget en ny kre­dit­vur­de­ring af Arbejdernes Landsbank. Den er fortsat på Baa2 for den grundlæggende kre­dit­vur­de­ring (en placering ca. midt på skalaen) samt en rating på A2/P-1 for bankindskud. Ratingen betegnes som en god og til­freds­stil­len­de rating, som indikerer en stærk kapital- og en meget stærk likviditets- og fun­ding­po­si­tion, men med plads til forbedring på fx koncernstyring.

Grønt rammeværk sætter retningen

Arbejdernes Landsbanks har den 16. august 2023 offentliggjort et ”Green Bond Framework”, som sætter rammerne for, hvad der klassificeres som grønne aktiver, når koncernen udsteder grønne obligationer. Rammeværket følger ICMA’s Green Bond Principles og anvender primært EU’s taksonomi for bæredygtige aktiviteter som teknisk scre­e­nings­kri­te­rie. Rammeværket er udarbejdet med rådgivning fra SEB og verificeret eksternt af Sustainalytics.

Rammeværket peger p.t. på fire områder som de mest relevante for banken at fokusere på i forbindelse med udstedelsen af grønne obligationer: Vedvarende energi, ener­giop­ti­me­ring, renere transport og grønne bygninger.

Relaterede artikler