Kort om Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank er blandt de 6 største pengeinstitutter i Danmark.

Vi er et aktieselskab, men vi er ikke børsnoteret. Bankens hovedaktionær er fagbevægelsen. Følgende organisationer besidder mere end 5 % af bankens aktier:

  • Dansk Metal
  • FOA – Fag og Arbejde
  • Fagligt Fælles Forbund 3F
  • HK/Danmark
  • Fø­de­va­re­for­bun­det NNF. 

Der er desuden over 23.000 personlige aktionærer.

Kun­de­grund­la­get i Arbejdernes Landsbank er private kunder, mindre og mellemstore er­hvervsvirk­som­he­der samt faglige organisationer og klubber.

I Arbejdernes Landsbank er der lidt over 1.200 ansatte.

Koncernen Arbejdernes Landsbank består udover banken også af dat­ter­virk­som­he­der­ne AL Finans (leasing og factoring) og Vestjysk Bank (fra juni 2021). 

Nøglepersoner
Bankens daglige ledelse består af en direktion på 6 personer og et antal direktører med ansvar for hvert deres for­ret­nings­om­rå­de.

Bankens bestyrelse udgøres af 12 medlemmer.

Historie

Banken blev grundlagt i 1919 med det primære formål at sikre fagbevægelsens medlemmer i en kon­flikt­si­tu­a­tion samt at tilbyde bedre og billigere lånemuligheder som et alternativ til pantelåneren. I løbet af årene har Arbejdernes Landsbank udviklet sig fra at være en udpræget arbejderbank til i dag at være et moderne, kon­kur­ren­ce­dyg­tigt pengeinstitut, som servicerer alle typer af kunder. Vores mål er imidlertid det samme som ved åbningen: At lave forretninger, som sikrer gode trygge rammer for kunderne i både gode og mindre gode tider.

Læs mere om bankens historie

AL i tal

Få et sammendrag af bankens års- og hal­vårs­re­sul­ta­ter. Eller download bankens års- eller hal­vårs­rap­por­ter, risiko- eller sol­vens­rap­por­ter. Du finder det her