Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
261.000 nye jobs i USA

261.000 nye jobs i USA

4. november 2022
Gå til nyhedsoversigt

Beskæftigelsen i USA stiger 261.000 personer udenfor landbruget i oktober. Det er mere end den forventede jobfremgang på 195.000. Fremgangen i oktober tegner sig for 22. måned i træk med stigende beskæftigelse i USA. Men det er omvendt den svageste fremgang i de 22 måneder, hvor der i gennemsnit er kommet i omegnen af 500.000 personer i arbejde om måneden.

Der bliver stadig skabt masser af jobs i USA. Selvom amerikansk økonomi præsterer den sløjeste fremgang i beskæftigelsen i to år, så er det her mere end ventet. Samtidig bliver jobskabelsen i september også skruet endnu mere i vejret end først antaget. Ledigheden er tæt på sit laveste i et halvt århundrede, og efterspørgslen i økonomien er ramt af modvind i form af høj inflation og mærkbart stigende renter. Så det er egentlig imponerende, at det kan fortsætte.

Ledigheden stiger til 3,7% fra 3,5%. Her var der alene ventet en stigning til 3,6%. Trods stigningen er ledigheden ekstremt lav, hvor den i september var nede og ramme det laveste siden 1969. Det sker blot få år efter, at ledigheden var oppe og ramme 14,7% i begyndelsen af coronakrisen.

Lønningerne var i oktober 4,7% højere sammenlignet med for et år siden. Det er mindre end i sidste måned, hvor den lød på 5%. Lønstigningstakten ligger dog til den klart høje side. Lønudviklingen tiltrækker sig stor opmærksomhed i en tid, hvor inflation er det store omdrejningspunkt. Et tiltagende lønpres kan puste til inflationen og skabe en løn- og prisspiral, som risikerer at holde inflationen høj i en længere periode.

USA er ramt af den højeste inflation i 40 år, og det giver sammen med lønpresset samt den nær laveste ledighed i mere end 50 år pres på den amerikanske centralbank. Centralbanken strammer pengepolitikken med de kraftigste rentestigninger i næsten 30 år. Tidligere på ugen hævede centralbanken renten med 0,75 procentpoint. Det betyder, at renten nu lyder på 3,75%-4,00%, hvor den ledende rente ikke har været siden 2008.

Med danske briller er dagens tal interessante af flere grunde. USA er et af vores største eksportmarkeder og beskæftiger omkring 100.000 danske arbejdspladser. Fremgang, opbremsning og senere mulig tilbagegang i den amerikanske økonomi har potentialet til at smitte af på dansk økonomi. De danske boligejere har ligeledes god grund til at rette blikket mod USA. De massive renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank påvirker også renterne herhjemme. I dag ligger renten på et fastforrentet lån på 6%, hvor den ved årsskiftet hed 2%.