Ro på renten hos den amerikanske centralbank

Vi tror på første rentenedsættelse i løbet af foråret.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Den amerikanske centralbank, Fed, holder renten i ro på 5,25%-5,50%. Det er fjerde rentemøde i træk med ro på renten. Siden begyndelsen af 2022 har centralbanken hævet renten 11 gange, som i dag er på det højeste siden 2001. Inden bølgen af ren­te­for­hø­jel­ser lød renten på rekordlave 0%-0,25%.

For fjerde rentemøde holder den amerikanske centralbank renten i ro. Det sker efter en heftig omgang af ren­te­for­hø­jel­ser i de foregående år. Ændringen ligger i, at man er gået til decideret at tale om ren­te­ned­sæt­tel­ser. Centralbanken indikerer i dagens of­fent­lig­gø­rel­se, at det først vil være passende at sænke rente, når der er endnu større sikkerhed for, at inflationen nærmer sig målsætningen på 2%. Vi tror på første ren­te­ned­sæt­tel­se i løbet af foråret.

Inflationen i USA lyder på 3,4%. Inflationen toppede i 2022 på næsten 9%. Samtidig er også ker­ne­in­f­la­tio­nen gradvist dalet, og der er kommet meget mere styr på den del.

Vi forventer den første ren­te­ned­sæt­tel­se til foråret. Marts er fortsat en mulighed, men det står på ingen måde mejslet i sten, at vi kun er halvanden måned fra den første ren­te­ned­sæt­tel­se. Den kommende tids data for økonomi, inflation og arbejdsmarked bliver afgørende.

Centralbanken har et skarpt øje rettet mod ar­bejds­mar­ke­det. Det viser fortsat pæne takter senest med en jobskabelse på mere end 200.000 jobs i december. Ledigheden er samtidig lav på 3,7%. Et varmt arbejdsmarked kan sætte nyt skub på inflationen og udskyde ren­te­ned­sæt­tel­ser­ne. Man må dog også erkende, at tempoet på jobmarkedet ikke er, hvad det har været. Mens der samlet blev skabt 2,7 mio. job i USA i 2023, så lød det på 4,8 mio. i 2022 og 7,3 mio. i 2021. Det var imidlertid også på vejen ud af corona, men ikke desto mindre er farten trappet betydeligt ned.

Udsigten til ren­te­ned­sæt­tel­ser smitter også af på danske boligrenter. Især boligejernes fastforrentede lån er påvirkede og faldet de seneste måneder. For en måneds tid siden blev vejen banet for 4%-låbet som det toneangivende lån, hvor det før var 5%. Vi har længe troet på, at renterne var nær toppen, og vi har de seneste måneder netop set svag pil ned på renterne.

Relaterede artikler