Inflationen steg i eurozonen

Inflationen oplevede en mindre stigning i maj, og bryder dermed den nedadgående trend.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Eurostat viser, at inflationen i eurozonen steg i maj til 2,6% fra 2,4% i april. Det er en bekræftelse af de foreløbige tal, som Eurostat udkom med i starten af måneden. Inflationen toppede i 2022 med 10,6%.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er korrigeret for priser på energi og fødevarer, steg samtidig til 2,9% i maj fra 2,7% i april. Ker­ne­in­f­la­tio­nen toppede sidste år med 5,7%.

Inflationen i eurozonen oplevede en mindre stigning i maj. Inflationen bryder dermed den nedadgående trend, som ellers har stået på det seneste år til halvandet. Det ændrer dog ikke ved, at der er kommet mere styr på inflationen. Og tilmed også så tilstrækkeligt, at ECB i forrige uge så potentiale til at skære toppen af renterne. Vi skal i den forbindelse dog også huske på, at en rentesænkning ikke nødvendigvis betyder, at pen­gepo­li­tik­ken er decideret lempelig, men blot at den er lidt mindre stram.

For halvanden uge siden fik vi den længe ventede ren­te­ned­sæt­tel­se fra ECB, som havde rentemøde 6. juni. Centralbanken signalerer dermed, at man er fortrøst­nings­fuld omkring, at inflationen er kommet mere under kontrol. Og det til trods for den seneste stigning i inflationen. Men med den fortsat for høje inflation og pæne lønstigninger i den europæiske økonomi, så har udsigten til yderligere ren­te­ned­sæt­tel­ser fortaget sig. Vi forventer yderligere to ren­te­ned­sæt­tel­ser for den resterende del af 2024.

Renterne på især de variabelt forrentede realkreditlån herhjemme er påvirkede af inflationen i eurozonen og udsigten til ren­tes­ænk­nin­ger. Renterne i 2024 har overordnet set peget en smule ned understøttet af første rentesænkning fra ECB. Men havde man håbet på mærkbare rentefald, så står man nok skuffet tilbage. Og i tillæg taler maj måneds højere inflationstal også imod. Boligrenterne er steget væsentligt gennem de seneste år, hvor de fleste boligejere med variabel rente havde en rente i negativ for to år siden, så lyder renten tættere på 4% i dag.

Relaterede artikler