Inflationen stadig over 3% i USA

Der er ingen tvivl om, at Fed gerne vil have inflationen længere ned mod målsætningen på 2%.

Anton Thorell SteinøØkonomants@al-bank.dk38 48 35 52

Nye tal viser, at inflationen i USA stiger til 3,2% i februar fra 3,1% i januar. Det var ventet, at inflationen ville forblive uændret. Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket energi og fødevarer, faldt i februar til 3,8% fra 3,9% i januar. Her var ventet et fald til 3,7%. Dagens of­fent­lig­gø­rel­se er opgjort ved CPI-inflationen.

Inflationen i USA stiger en lille smule, og er fortsat på over 3%. Inflationen er mere stædig nu og har ligget på omkring det samme niveau i ni måneder. Der er ingen tvivl om, at den amerikanske centralbank gerne vil have inflationen længere ned mod målsætningen på 2%. Det er dog positivt, at ker­ne­in­f­la­tio­nen fortsætter sit fald, om end det går langsommere end forventet. Ker­ne­in­f­la­tio­nen er på nogle måder et bedre termometer hvad angår prispresset.

Den amerikanske centralbank, Fed, har det ene øje stift rettet mod inflationen og det andet mod ar­bejds­mar­ke­det. Jobrapporten i fredags gav blandede signaler, men overordnet set er der tegn på, at tempoet så småt er på vej ned. Beskæftigelsen skuffede, når man tager højde for de foregående måneders revidering, og samtidig steg ledigheden. Det holder døren åben for ren­te­ned­sæt­tel­ser senere på året.

Det er to år siden, Fed begyndte at hæve renten. Dengang var inflationen steget til knap 8%. Siden har de hævet renten til det højeste i mere end 20 år, og de har nu holdt den fast i otte måneder. Siden er inflationen blevet bragt ned til mere normale niveauer, om end den stadig er højere end målsætningen på 2%. Siden sommer har inflationen ligget på lidt over 3%.

Relaterede artikler