Vild jobvækst i USA - og laveste ledighed i 53 år

Beskæftigelsen i USA stiger med mere end en halv mio. i januar.

Beskæftigelsen brager op i ny rekord

Beskæftigelsen i USA steg med 517.000 personer udenfor landbruget i januar. Det er væsentligt mere end de ventede 188.000. Det er den kraftigste jobvækst i et halvt år. Beskæftigelsen i USA er vokset uafbrudt i 25 måneder.

Ledigheden falder samtidig til 3,4% i forhold til 3,5% måneden før. Det er det laveste siden 1969. Til sammenligning var ledigheden helt oppe i 14,7% i begyndelsen af coronakrisen.

Den amerikanske jobmaskine buldrer videre. Det er en vild jobvækst i januar med mere end en halv mio. nye jobs. Det er meget imponerende i en tid med høj inflation og kraftigt stigende renter. Samtidig falder ledigheden til 3,4%. Det er det laveste i mere end 50 år.

Lønvæksten tager en smule af. Lønningerne var i januar 4,4% højere i forhold til for et år siden. Det er mindre, hvor stigningen lød på 4,6%. Lønudviklingen trækker stor opmærksomhed i den her tid, hvor inflationen er det store om­drej­nings­punkt. Et tiltagende lønpres risikerer at puste til inflationen og holde den høj i en længere periode. Det kan invitere til nye ren­te­for­hø­jel­ser fra den amerikanske centralbank.

Den amerikanske centralbank har siden foråret sidste år strammet pen­gepo­li­tik­ken massivt for at tøjle den høje inflation. Så sent som i onsdags skruede de på renteknappen igen med 0,25 procentpoint. Renten er på mindre end et år hævet fra 0,00-0,25% til 4,50-4,75%.

Vi har i Danmark god grund til at rette blikket mod USA. Den danske eksport til USA beskæftiger omkring 100.000 danske arbejdspladser, og ændret tempo i amerikansk økonomi vil også smitte af på den danske økonomi. Samtidig påvirker de massive ren­te­for­hø­jel­ser fra den amerikanske centralbank også særligt de lange danske renter. De fastforrentede lån ligger i dag med en rente på omkring 4-5%, mens den var nede omkring 2% for et år siden.

Relaterede artikler