Inflationen i eurozonen falder

Inflationen har nu ramt det laveste i næsten 2 år. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Og ikke mindst, at også kerneinflationen daler. Vi forventer, at vi har set den sidste renteforhøjelse fra ECB´s side i denne omgang.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60

Nye tal fra Eurostat viser, at inflationen i eurozonen var på 4,3% i september. Det er en bekræftelse af den første opgørelse af inflationen i september. Vi skal tilbage til oktober 2021 for at finde et lavere niveau for inflationen. Inflationen toppede i oktober sidste år på 10,6%.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er korrigeret for priser på energi og fødevarer, lyder på 4,5% i september. Det er ligeledes en bekræftelse af den første opgørelse for knap 3 uger siden. Det er lavere end i august, hvor ker­ne­in­f­la­tio­nen lød på 5,3%, og samtidig den laveste kerneinflation i lidt mere end et år. Ker­ne­in­f­la­tio­nen toppede i marts på 5,7%.

Inflationen har nu ramt det laveste i næsten 2 år. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Og ikke mindst, at også ker­ne­in­f­la­tio­nen daler. Selvom der stadig er et stykke vej til, at inflationen er tilbage omkring målsætningen på 2%, så letter dagens tal presset på ECB for at hæve renterne yderligere. Vi forventer, at vi har set den sidste ren­te­for­hø­jel­se fra deres side i denne omgang, omend det ikke står mejslet i sten.

Den europæiske centralbank, ECB, har strammet pen­gepo­li­tik­ken kraftigt for at tøjle inflationen. ECB har hævet renten 10 gange i træk siden sidste sommer. Det har bragt renten op på 4,00% hvor den for lidt over et år siden var i rekordlave -0,50%.

En del tyder på, at økonomien i eurozonen skrumper lige nu. Det sker efter, at økonomien har klaret sig pænt i en tid med massiv modvind fra høj inflation, kraftige ren­testig­nin­ger og øget økonomisk usikkerhed. Økonomien voksede i 2. kvartal med 0,3% og stod over vinteren mere eller mindre bomstille og undgik akkurat at ende i teknisk recession. Men ud fra de seneste nøgletal for blandt andet er­hverv­stil­li­den i eurozonen, ser det nu ud til, at økonomien i eurozonen kan stå overfor et tilbageslag.

Mange danske boligejere har mærket til konsekvenserne af den høje inflation og de kraftige ren­testig­nin­ger i eurozonen. Situationen i eurolandenes økonomi spiller nemlig en stor rolle for dansk økonomi og de renteniveauer, vi har i Danmark. Det skyldes, at vi i Danmark har fast­kur­spo­li­tik overfor euroen. Især boligejere med variabel rente på lånet er direkte ramte. For lidt over et år siden havde de fleste en rente i negativt territorium, hvor den i dag er steget til tættere på 4%.

Relaterede artikler