Den amerikanske centralbank hæver renten

Den amerikanske centralbank tager renten et ekstra nøk op trods bankuro. Renteforhøjelsen er den 9. i træk.

Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Den amerikanske centralbank, Fed, hæver renten med 0,25 procentpoint. Det betyder, at renten nu er på 4,75%-5,00%. Det er den højeste rente siden 2007. For et år siden var renten på rekordlave 0%-0,25% inden centralbanken for et år siden begyndte at hæve renten.

 Den amerikanske centralbank tager renten et ekstra nøk op trods bankuro. Det sender signal om, at in­f­la­tions­be­kæm­pel­sen har første prioritet. Alt andet ville også have sendt et mærkeligt signal, så dagens ren­te­for­hø­jel­se er fuldt ud ventet. Den markerer samtidig et fuldendt år med ren­te­for­hø­jel­ser, da man begyndte i netop marts sidste år. Det har nu ført til den kraftigste stribe af ren­te­for­hø­jel­se i omtrent 40 år.

Ren­te­for­hø­jel­sen er den 9. i træk. Til de seneste to rentemøder er renten alene forhøjet med 0,25 procentpoint, efter de i en lang periode sidste år løftede med 0,50 og 0,75 procentpoint. Ren­te­for­hø­jel­ser på 0,75 procentpoint er ikke set siden 1990’erne. Det langsommere tempo i ren­te­for­hø­jel­ser­ne signalerer, at man er på rette vej i bekæmpelse af den høje inflation, men også at kampen endnu ikke er færdig.

Inflationen er faldet de seneste otte måneder og var senest på 6,0% efter den toppede på mere end 9%. Der er dog stadig et betydeligt prispres i den amerikanske økonomi, og samtidig er tempoet på det amerikanske arbejdsmarked højt. Det holder vinduet åbent for den videre stramning af pen­gepo­li­tik­ken med ren­te­for­hø­jel­ser. Risikoen er, at inflationen bider sig fast på et for højt niveau, og vi der derfor den amerikanske centralbank fortsætte med at hæve renten.

Vi forventer, at turen med ren­te­for­hø­jel­ser fra den amerikanske centralbank er ved at nå til sin ende. Det er på ingen måde usandsynligt, at man vil diske op med yderligere 1-2 ren­te­for­hø­jel­se på 0,25 procentpoint, men den klart største stigning har fundet sted. Og ser vi frem mod perioden efter sommeren kan vi meget vel se de første ren­tes­ænk­nin­ger. Meget er dog afhængig af uroen i banksektoren i USA, inflationen og farten på ar­bejds­mar­ke­det. Udfaldsrummet for centralbankens næste træk er den seneste tid blevet større.

Danske boligejere har også grund til at rette opmærksomheden mod USA og den amerikanske centralbank. Det smitter af på de danske renter, og det har også været medvirkende til at sende de danske boligrenter i vejret. Renten på et fastforrentet lån er på 5% mod 2% for et år siden. Den kraftige stramning af pen­gepo­li­tik­ken i USA spiller en nøglerolle i den udvikling. Boligrenterne reagerer imidlertid allerede ved forventningen til cen­tral­ban­ker­nes ren­te­for­hø­jel­ser, og derfor har vi allerede set de danske boligrenter stige gennem 2022.

Relaterede artikler