Tilliden til den nuværende tyske økonomi falder i april

Det er Ruslands invasion af Ukraine, med stigende energi- og råvarepriser, der presser den energitunge tysk økonomi.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
ZEW-tilliden til tysk økonomi forbedres i februar, men mindre end forventet

Dugfriske tal for tilliden til den tyske økonomi viser, at vurderingen af den nuværende situation falder yderligere i april, mens for­vent­nin­ger­ne til fremtiden ser mindre pessimistiske ud.

Det viser dagens ZEW-indeks, som består af de tyske finansielle aktørers vurdering af den nuværende økonomiske situation, som faldt til -36,5 i maj fra -30,8 i april. Dermed kommer dagens tal i forlængelse af en tremåneders lang periode med fald i tilliden. Faldet blev endda større end kon­sensus­for­vent­nin­gen på -35,0 ifølge Bloomberg.

Den del af ZEW-indekset, som afspejler vurderingen af den økonomiske udvikling i Tyskland i de kommende seks måneder, steg efter to måneder med fald til -34,3 i maj fra -41,0 i måneden før. Det er en positiv overraskelse, da konsensus ifølge Bloomberg havde forventet et fald til -43,5.

Tilliden til den nuværende tysk økonomi ligger fortsat helt nede i kulkælderen. Det er især føl­ge­virk­nin­ger­ne af Ruslands invasion af Ukraine, med stigende energi- og råvarepriser, der forsat spreder usikkerhed og presser den energitunge tysk økonomi. Men også de seneste cor­o­na­ned­luk­nin­ger i Kina sætter sine spor og har skabt yderligere problemer i de internationale for­sy­nings­kæ­der. I dagens tal luner det dog en smule, at for­vent­nin­ger­ne til fremtiden ser en anelse mindre pessimistiske ud.

Set med danske briller er den fortsat ringe tillid til tysk økonomi dårligt nyt for dansk økonomi. Tyskland er vores næststørste eksportmarked efter USA. Så når tysk økonomi ligger underdrejet, smitter det også af på Danmark. Eksporten til vores naboer mod syd beskæftiger i omegnen af 115.000 danske jobs, og samtidig vil en tilbagegang i væksten i Tyskland holde den samlede europæisk økonomi i snor.

ZEW-er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­ren er udarbejdet af organisationen Zentrum für Europäische Wir­t­s­chafts­fors­chung (ZEW) og afspejler vurderingen Tysklands økonomiske situation blandt op til 350 eksperter fra banker, for­sik­rings­sel­ska­ber og finansielle afdelinger i udvalgte virksomheder.

Relaterede artikler