Eurozonens samlede PMI falder i januar, men fremstillingsindustrien overrasker positivt med en stigning

Lunken erhvervstillid p.t.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Nye tal for PMI fra IHS Markit viser, at er­hverv­stil­li­den i eurozonen faldt i januar. De foreløbige tal for det samlede PMI-indeks falder til 52,4 i januar fra 53,3 i december. Mar­keds­for­vent­nin­gen var ifølge Bloomberg på 52,6, og er­hverv­stil­li­den er derfor som konsensus havde forventet.

Trods dagens fald holder PMI indekset sig stadig et godt stykke over 50 og udtrykker økonomisk fremgang i forhold til måneden før, men altså i et noget lavere tempo end i foregående måneder. Samtidig er det værd at bemærke, at er­hverv­stil­li­den i euroområdet fortsat er betydeligt højere end før coronakrisen. PMI var i februar 2020 på 51,6.

Det er især er­hverv­stil­li­den blandt ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne, der faldt i januar til 51,2 fra 53,1 i december og overrasker på den negative side i forhold til kon­sensus­for­vent­nin­gen ifølge Bloomberg på 52,0. Omvendt steg er­hverv­stil­li­den i frem­stil­lings­in­du­stri­en til 59,0 fra 58,0 i måneden før og overrasker positivt, da Bloombergs kon­sensus­for­vent­ning her var et fald til 57,5.

Er­hverv­stil­li­den i eurozonen kan bedst beskrives som lunken i øjeblikket. I de seneste 5 ud af 6 måneder er er­hverv­stil­li­den faldet i euroområdet, og den køligere tillid skal ses i sammenhæng med, at vinterens høje coronasmitte og -restriktioner har bredt sig på tværs af Europa og bider i de europæiske økonomier. Det er i dagens tal positivt, at er­hverv­stil­li­den i frem­stil­lings­in­du­stri­en igen begynder at stige på trods af den nuværende cor­o­na­si­tu­a­tion og de aktuelt mærkbare højere omkostninger forbundet med produktionen som følge af globale flaskehalse samt højere energi- og råvarepriser, som i øjeblikket spænder ben for virksomhederne.

Økonomierne i eurozonen har været i pæn fremgang frem til 3. kvartal 2021, hvor vi senest har tal for udviklingen i BNP, men dagens PMI-tal peger på, at udviklingen kan ske i et noget køligere tempo her i vin­ter­må­ne­der­ne. Inden vi igen kan se frem mod varmere og lysere tider, også for den økonomiske udvikling.

Fortsat europæiske genopretning er vigtigt for de danske eks­port­mu­lig­he­der. Mere end 50% af den danske eksport går til EU og beskæftiger mere end 450.000 danske jobs. Det er vores forventning, at dansk eksport kommer til at vinde styrke i takt med, at europæisk økonomi langsomt kommer på fode igen efter vinterens coronabølge med den seneste nye coronavariant, Omikron.

PMI er et udtryk for den økonomiske aktivitet givet ved er­hverv­stil­li­den hos ind­købs­che­fer­nes vurdering af den økonomiske situation. En værdi over 50 indikerer økonomisk fremgang i forhold til måneden før, mens en værdi under 50 er en indikation om tilbagegang. Det er dog alene indikationer om den økonomiske aktivitet.

Relaterede artikler