Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Antallet af konkurser stiger en lille smule i maj

Antallet af konkurser stiger en lille smule i maj

7. juni 2022
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at konkurserne steg en lille smule til 205 i maj fra 200 i april blandt aktive virksomheder i Danmark, når der tages højde for sæson. Det er en lille spids højere end i forrige måned og det næsthøjeste antal siden oktober 2021, kun overgået af marts i år med 245 konkurser.

Trods den seneste tids stigende tendens i konkurserne, så ligger niveauet stadigt lavt. I de fire første måneder i år har der i gennemsnit været 198 konkurser om måneden, hvilket er mindre end i årene inden coronakrisen begyndte. Med aktive virksomheder er der tale om virksomheder med ansatte eller virksomheder med en omsætning på mere end 1 mio. kr.

Dagens tal viser, at der endnu ikke har ramt en konkursbølge. Det er særligt i denne tid, at vi er ekstremt opmærksomme på konkurstallene, hvor titusindvis af virksomheder den 1. april og 1. juni skulle tilbagebetale coronalån for godt 27 mia. til staten. Virksomhederne har som helhed fundet løsninger og er kommet godt igennem den første og største tilbagebetalingsfrist. I den kommende tid forventer vi at se et løft i konkurserne, men ikke nogen større konkursbølge.

Som helhed ser vi, at de danske virksomheder står stærkt, hvor blandt andet salg i alle brancher langt har oversteget niveauet fra før pandemien. Men der er i øjeblikket også andre udfordringer for virksomhederne end tilbagebetaling af coronalån. Aktuelt stiger omkostningerne ved at holde gang i produktionen. Det kommer blandt andet fra mangel på materialer og arbejdskraft samt stigende producentpriser. Det kan presse de mest nødlidende virksomheder til at kaste håndklædet i ringen. Vi forventer derfor at se konkurser på de her niveauer eller lidt højere i den kommende tid.

Det er dog ikke udelukkende negativ med konkurser i en markedsøkonomi som den danske. Det er er nødvendigt for dynamikken i en økonomi, at virksomhederne vender tilbage til almindelige markedsvilkår, og konkurserne ikke holdes kunstigt nede over en lang periode.

Skattestyrelsen har under coronakrisen udbetalt moms- og A-skattelån, de såkaldte coronalån, til ca. 48.000 virksomheder for godt 34 mia. kr. De står til at skulle betales tilbage i 2022 og 2023. Den store og første tilbagebetaling til skatteforvaltningen fandt sted den 1. april, hvor ca. 45.000 virksomheder skal betale moms- og A-skattelån for ca. 22 mia. kr. tilbage til staten. Skattestyrelsen har tilbudt mulighed for at få en udvidet tilbagebetalingsordning på op til 24 måneder til en rente svarende til i omegnen af 8,5 pct årligt. Ved udgangen af maj var der fortsat en rest af virksomhederne, der skylder for 1,3 mia. kr., som endnu ikke har tilbagebetalt eller oprettet en betalingsordning hos Skattestyrelsen. Og den 1. juni ramte næste tilbagebetalingsfrist virksomhederne, hvor knap 9.000 virksomheder skulle betale coronalån tilbage for i alt ca. 5,3 mia. kr.