Stort set uændret ledighed i marts

Ledigheden er steget det seneste halvandet års tid, men det har været en yderst afdæmpet stigning.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at ledigheden steg med 100 personer i marts, når der tages højde for sæson. Det viser den nye le­dig­heds­in­di­ka­tor offentliggjort af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). Man skal i den nye indikator for ledigheden være varsom med at tolke på det samlede antal af ledige. Derfor fokuserer vi i kommentaren på ændringen i ledigheden fremfor niveauet.

De nye tal peger i retning af en stort set uændret ledighed i marts. Ledigheden er steget det seneste halvandet års tid, men det har været en yderst afdæmpet stigning, som ikke har sat store alarmklokker i gang. Der er omtrent 17.000 færre ledige end før corona, og beskæftigelsen er samtidig på et vaskeægte rekordridt. Så der hersker ingen tvivl om, at ar­bejds­mar­ke­det uændret står rigtig stærkt.

Nye rekorder i beskæftigelsen har været med til at holde ledigheden i kort snor. I januar steg beskæftigelsen med næsten 4.000 personer, som kommer i forlængelse af en stigning på mere end 30.000 i 2023. Også antallet af stil­lings­op­slag holder et fortsat pænt niveau, hvor der i dag stadig bliver slået flere stillinger op end før corona.

Vi forventer fortsat svagt stigende ledighed i 2024. Men alene i den begrænsede ende, hvor vi har set dansk økonomi og i særdeleshed ar­bejds­mar­ke­det klare sig flot. Visse steder i økonomien har dog farten sat en smule ned, og ar­bejds­mar­ke­det reagerer typisk med forsinkelse. Det kan indikere svagt stigende ledighed og et mindre fald i beskæftigelsen. Dansk økonomi står dog meget solidt, og de nuværende takter for ar­bejds­mar­ke­det peger på alle måder mod en blød landing.

Relaterede artikler