Rekord i danskernes aktieformuer

Danskernes aktieformuer brager op til nye rekordhøjder i maj.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Nationalbanken viser, at de danske husholdningers egne ak­tie­be­hold­nin­ger voksede med 31 mia. kr. i maj. Danskernes samlede ak­tie­be­hold­nin­ger lyder nu på 737 mia. kr., hvilket er det højeste nogensinde målt. Statistikken går tilbage til 1999. En stor del af beholdningen af udenlandske værdipapirer indgår ikke, da statistikken alene ser på VP-registrerede værdipapirer.

Danskernes aktieformuer brager op til nye rekordhøjder i maj. Det danske C25-indeks har præsteret flot i maj, hvor indekset voksede med 4%. Og det smitter af på de danske husholdningers aktieformuer. Det tyder dog på, at vi kan forvente en mere afdæmpet udvikling i aktieformuerne i juni.

Siden årets begyndelse er hus­hold­nin­ger­nes ak­tie­be­hold­nin­ger vokset med i alt 97 mia. kr. I maj voksede det danske C25-indeks med 4%, og det trækker gevaldigt op i aktieformuerne. Retter vi blikket mod juni, så er C25-indekset faldet med beskedne 1,4% set over hele måneden. Det taler for en mere afdæmpet vækst, når vi igen får friske tal for aktieformuerne.

Hus­hold­nin­ger­nes samlede ob­liga­tions­for­mue lyder på 75 mia. kr. ved udgangen af maj. Det er 3 mere end i måneden før. Sammenligner vi med for et år siden, er ob­liga­tions­for­mu­en 19 mia. kr. større i dag.

Interessen for ob­liga­tions­in­ve­ste­rin­ger bragede op gennem 2022 og 2023, hvor danskernes ob­liga­tions­for­mu­er næsten blev fordoblet frem mod december sidste år. Den fornyede interesse skyldes især de kraftige ren­testig­nin­ger, som vi har været vidne til. Det øger renteafkastet på ob­liga­tions­in­ve­ste­rin­ger. I år er ren­te­ud­vik­lin­gen faldet mere til ro, og ligeledes er væksten i ob­liga­tions­for­mu­en.

Relaterede artikler