Producentpriserne falder

Det også gode nyheder for helt almindelige danskere. Producentpriserne smitter typisk af på forbrugerpriserne med en forsinkelse.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at pro­du­cent­pri­ser­ne faldt med 1,2% i februar i forhold til januar. Sammenligner vi med samme tid sidste år, så er pro­du­cent­pri­ser­ne mere eller mindre uændret med et fald på 1,1%.

Om­kost­nings­pres­set er lettet gevaldigt for virksomhederne. Det er ikke fordi, at pro­du­cent­pri­ser­ne brager ned, men tiden med skyhøje stigninger er i hvert fald forbi. Udover at det er er godt nyt for virksomhederne, så er det også gode nyheder for helt almindelige danskere. Pro­du­cent­pri­ser­ne smitter typisk af på for­bru­ger­pri­ser­ne med en forsinkelse, hvilket også er tilfældet denne gang. Pris­stig­nin­ger­ne er nemlig også løjet mærkbart af hos danskerne, hvor inflationen aktuelt befinder sig under 2%.

Tilbage i august 2022 toppede pro­du­cent­pri­ser­ne med en årlig vækstrate på vanvittige 38%. Siden da er pro­du­cent­pri­ser­ne faldet mærkbart tilbage og er i dag 7,6% lavere. Også stigningen i for­bru­ger­pri­ser­ne er faldet tilbage, og lyder senest på 0,8% i februar i forhold til samme tid sidste år. Til sammenligning rundede inflationen 10% i efteråret 2022. Også ker­ne­in­f­la­tio­nen, som fraregner prisændringer på energi og ikke-forarbejdede fødevarer, er faldet fra toppen på 6,7% til i dag 1,7%. Vi forventer dog, at inflationen vil stige i løbet af 2024 til i omegnen af 2,5%-3%.

Selvom pro­du­cent­pri­ser­ne er kravlet ned gennem det seneste halvandet års tid, så er niveauet fortsat højt. Sammenligner vi med for bare tre år siden, så er pro­du­cent­pri­ser­ne i dag 40% højere. Det har kunne mærkes hos virksomhederne, og bidrog til, at 2023 endte med højeste antal konkurser i 13 år. Starten på 2024 har dog budt på et mere afdæmpet antal konkurser.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i priserne i de varer, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder. Pro­du­cent­pri­ser­ne er en sammensætning af det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det).

Relaterede artikler