Positivt pensionsafkast fire måneder i streg

De seneste fire måneder har givet et gedigent pensionsafkast på ikke mindre end 393 mia. kr.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at forsikrings- og pen­sions­sek­to­ren igen havde medvind på de finansielle markeder. I februar hentede de således et positivt afkast på 45 mia. kr. hjem til danskernes pen­sions­op­spa­rin­ger. Statistikken går tilbage til 2015*.

Positivt afkast for fjerde måned i streg til danskernes pen­sions­op­spa­rin­ger. Store dele af 2023 bød på dødvande for pen­sions­af­ka­stet, mens 2022 var decideret katastrofal. Men de seneste fire måneder har givet et gedigent pensionsafkast på ikke mindre end 393 mia. kr. Det betyder, at danskerne igen kan se pen­sions­op­spa­rin­gen vokse.

De seneste fem år har samlet set givet et positivt afkast på 715 mia. kr. på pen­sions­op­spa­rin­ger­ne. Der har dog været store udsving undervejs. 2022 bød på et tab på -700 mia. kr., mens 2023 omvendt bød på en fremgang på 337 mia. kr. 2024 har samlet for januar og februar budt på et afkast på 53 mia. kr.

Det kan både gå op og ned, når man investerer sin formue i aktier og obligationer. Det vidner de seneste to år om, hvor de også samtidig viser, at afkastene hurtigt kan vende rundt på en tallerken. Det er der dog plads til, når vi taler om pen­sions­op­spa­rin­ger, da det oftest er en opsparing, man først skal bruge om mange år, og investeringen derfor sker med det lange sigte. Det er vigtigt at huske på, når det går vildt for sig på de finansielle markeder.

Det er særligt kursstigninger på aktier, som har trukket det positive afkast i 2023 og i starten af 2024, mens også obligationer har medvirket positivt. I 2022 var det særligt tab på obligationer og renteafdækning, som trak afkastene ned.

* Afkastet af in­ve­ste­rin­ger­ne, afspejler ikke kun det afkast der har været på den danske pensionsformue for livs- og pen­sions­sel­ska­ber­ne, men ligeledes afkastet på bl.a. selskabernes egenkapital, hensættelser til risikodækning mv.

Relaterede artikler