Nye tal peger på lille stigning i ledigheden

Tallene i dag peger på, at ledigheden nu er steget i 17 ud af de seneste 18 måneder.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at ledigheden steg med 227 personer i april, når der tages højde for sæson. Det viser le­dig­heds­in­di­ka­to­ren fra Danmarks Statistik. Le­dig­heds­pro­cen­ten var uændret i april på 2,9%.

Ledigheden ligger og summer tæt på 0, men også lige på den gode side. Tallene i dag peger på, at ledigheden nu er steget i 17 ud af de seneste 18 måneder. Det er dog alene yderst begrænsede stigninger i månederne i 2024, som mest af alt kan betegnes som tæt på uændret ledighed.

I løbet af de seneste 18 måneder er ledigheden steget med samlet godt 10.000 personer. Trods stigningen er der dog fortsat få ledige i Danmark med 86.910 ledige. Og sammenlignet med før corona er der omkring 17.000 færre ledige i dag.

Ar­bejds­mar­ke­det præsterer stadig fornuftigt, og historisk er der få ledige i Danmark. Beskæftigelsen sætter den ene rekord efter den anden, og det er med til at holde ledigheden i ultrakort snor. Der hersker ingen tvivl om, at ar­bejds­mar­ke­det står utrolig rigtig stærkt.

Nye rekorder i beskæftigelsen har været med til at holde ledigheden lav. I januar og februar er der kommet næsten 10.000 flere personer i arbejde i Danmark. Samtidig præsterer stil­lings­op­sla­ge­ne fornuftigt med indikation om fortsat pæn efterspørgsel efter arbejdskraft.

Vi har set en dansk økonomi og i særdeleshed ar­bejds­mar­ke­det klare sig flot i en tid med store usik­ker­heds­mo­men­ter fra høj inflation og stigende renter. Dansk økonomi står solidt, og de nuværende takter for ar­bejds­mar­ke­det peger på alle måder mod en blød landing.

Relaterede artikler