Ny rekord i danskernes aktieformue

Danskernes aktieformuer krydser 700 mia. kr. for første gang nogensinde.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Nationalbanken viser, at de danske husholdningers egne ak­tie­be­hold­nin­ger voksede med 19 mia. kr. i marts. Det bringer den samlede aktieformue op på 708 mia. kr. Det er det højeste nogensinde målt. Statistikken går tilbage til 1999. Statistikken ser alene på VP-registrerede værdipapirer, og en stor del af beholdningen af udenlandske værdipapirer indgår derfor ikke.

Danskernes aktieformuer krydser 700 mia. kr. for første gang nogensinde. Den rekordhøje aktieformue er nået efter fem måneder i streg med flot fremgang, hvor aktieformuerne er steget med mere end 100 mia. kr. I den samme periode er det danske C25-indeks vokset med 20%, og den flotte vækst smitter af på ak­tie­be­hold­nin­ger­ne. Lykken for aktier er dog vendt i april, og det kan sætte en stopper for den flotte stime for aktieformuerne.

Gennem de seneste fem måneder er hus­hold­nin­ger­nes aktieformuer vokset med i alt 115 mia. kr. Skuler vi ind i april, så kunne det dog tyde på, at stimen brydes. C25-indekset er foreløbigt skrumpet med ca. 2% i april, og det kan resultere i et fald i ak­tie­be­hold­nin­ger­ne, når vi får friske tal for april. April har generelt været en sur måned på ak­tie­mar­ke­der­ne, hvor de fleste af de toneangivende aktieindeks rundt om i verden ligger i rødt terræn.

Retter vi blikket mod obligationerne, så lyder danskernes ob­liga­tions­for­mue på i alt 74 mia. kr. ved udgangen af marts. Det er 1,2 mia. kr. mere end i måneden før. Sammenligner vi med for et år siden, er ob­liga­tions­for­mu­en hele 18 mia. kr. større i dag.

Interessen for ob­liga­tions­in­ve­ste­rin­ger er blusset op igen de seneste par år. Årsagen til den større interesse ligger i de ren­testig­nin­ger, som store dele af 2022 og 2023 bød på. Det øger renteafkastet ved at investere i obligationer, og det får altså flere danskere til igen at se mod obligationer på in­ve­ste­rings­fron­ten.

Ob­liga­tions­be­hold­nin­ger­ne toppede på mere 190 mia. kr. helt tilbage i 2001. Fra 2009 begyndte det for alvor at gå ned ad bakke helt frem til bunden i foråret 2022, hvor formuen lød på mindre end 40 mia. kr.

Relaterede artikler