Medvind til aktieformuerne

Aktieformuerne har bølget frem og tilbage i løbet af året, men i sidste ende er danskernes aktieformuer vokset med 50 mia. kr. i 2023.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Nationalbanken viser, at de danske husholdningers egne aktieformuer steg med 22 mia. kr. i december. Den samlede formue lyder nu på 638 mia. kr. ved udgangen af 2023. Statistikken ser alene på VP-registrerede værdipapirer, og en stor del af beholdningen af udenlandske værdipapirer indgår derfor ikke.

Aktieformuerne bragede op i december. Det betyder, at 2023 blev afsluttet på imponerende vis, da også november bød på massiv fremgang. Aktieformuerne har bølget frem og tilbage i løbet af året, men i sidste ende er danskernes aktieformuer vokset ganske flot med hele 50 mia. kr. i 2023.

Aktieformuerne voksede med i alt 50 mia. kr. i 2023. Det svarer til en fremgang på 8,5%. Det er især slutningen af 2023, som har trukket gevaldigt op i aktieformuerne. Fremgangen i aktieformuerne kan især tilskrives et flot år for det danske C25-indeks. Samlet for 2023 voksede C25-indekset med mere end 7%. 2023 står i stærk kontrast til 2022, hvor aktieformuerne fik tæv og faldt med 58 mia. kr.

Ser vi mod danske husholdningers samlede ob­liga­tions­for­mue, så lyder de på 76 mia. kr. ved udgangen af 2023. Det betyder, at ob­liga­tions­for­mu­en er steget med 29 mia. kr. i 2023 svarende til en fremgang på 60%.

Danskernes ob­liga­tions­for­mu­er er skudt i vejret. Ren­testig­nin­ger­ne har øget renteafkastet på ob­liga­tions­in­ve­ste­rin­ger, og det har betydet en mærkbar øget interesse for igen at sætte penge i obligationer.

De seneste par år har budt på mærkbare udsving på de finansielle markeder. Det bør fungere som en vigtig reminder om, at investering i både aktier og obligationer skal behandles som en langsigtet investering. Det går både op og ned undervejs, og man skal have is i maven, bevare roen, og minde sig selv om sin oprindelige in­ve­ste­rings­stra­te­gi og holde fast i den.

Relaterede artikler