Medicinalsektor sikrer pæn vækst

Dansk økonomi voksede med 1,8% i 2023. Medicinalindustrien trækker dog stort set hele læsset.

Anton Thorell SteinøØkonomants@al-bank.dk38 48 35 52

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at dansk økonomi voksede med 2,0% i 4. kvartal 2023 sammenlignet med kvartalet før. Dermed voksede dansk BNP samlet set med 1,8%% i 2023.

Dansk økonomi voksede med 1,8% i 2023. Det er bestemt godkendt. Dog trækker me­di­ci­na­lin­du­stri­en stort set hele læsset, og dansk økonomi skrumpede faktisk sidste år uden medicin. Men der er flere gode nyheder i tallene. Pri­vat­for­bru­get voksede i samtlige kvartaler sidste år, hvor danskerne igen vinder købekraft med høje lønstigninger og lav inflation. Der er grund til behersket optimisme.

Danmark oplever pæn BNP-vækst på trods af en del udfordringer i løbet af 2023. En ting er høje renter og dæmpet in­ve­ste­rings­lyst, men vi har også set økonomisk afmatning i Tyskland, Sverige og flere andre af vores største sam­han­delslan­de. Lagt sammen med international økonomisk usikkerhed på grund af krig og konflikt, giver det tågede for­ret­nings­ud­sig­ter.

Man skal ikke være blind for, at 2023 økonomisk havde bump på vejen. Første kvartal bød på høj vækst drevet af eksporten, men derefter stod den opbremsning i økonomien og to kvartaler med økonomisk tilbagegang.

På den positive front har pri­vat­for­bru­get genfundet melodien. Det er sket i takt med, at danskernes lønninger har indhentet noget af det tabte, efter inflationen udhulede købekraften gennem 2022. Siden er løn­stig­nin­ger­ne kommet op i gear, og det har givet tiltrængt luft i hus­hold­nings­bud­get­ter­ne.

Relaterede artikler