Lønstigninger på næsten 5%

Lønningerne har højeste fart i omkring 15 år. Den høje beskæftigelse samt overenskomstforhandlinger slår i gennem.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning viser, at lønningerne steg 4,8% i 4. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Det er tæt på den højeste løn­stig­nings­takt i 15 år. I 3. kvartal lød løn­stig­nin­ger­ne på 4,9% og 3,4% i 2. kvartal.

Lønningerne har højeste fart i omkring 15 år. Den høje fart på ar­bejds­mar­ke­det med rekordhøj beskæftigelse samt overenskomst­for­hand­lin­ger begynder at slå i gennem i lønvæksten. Det betyder, at der igen er fremgang i danskernes realløn, da lønningerne har overtaget førertrøjen fra pris­ud­vik­lin­gen. Det er positivt, at danskerne igen oplever fremgang i reallønnen efter et par magre år, hvor det tabte dog endnu ikke er genvundet.

For­bru­ger­pri­ser­ne i 4. kvartal var 0,6% højere end samme kvartal året før, hvis vi antager uændrede priser i december. Med gennemsnitlige lønstigninger på 4,8% betyder det, at lønningerne bevæger sig mærkbart hurtigere end inflationen og det giver re­al­løns­frem­gang. Danskerne oplevede i perioden 2015-2021 en stigning i reallønnen på omkring 1%-2% om året.

I 2022 blev danskernes realløn ef­ter­tryk­ke­ligt banket adskillige år tilbage. Det skete som følge af, at inflationen ramte det højeste i 40 år på mere end 10%, og det kunne lønstigninger på omkring 3,5% ikke hamle op med. Faldet i reallønnen er ikke hverdagskost for danskerne. I de 10 år, som lå forud for reallønsfaldet, har danskerne som helhed oplevet, at lønnen er steget hurtigere end priserne, og man dermed kom længere for de tjente penge.

Pri­vat­for­bru­get er igen i fremgang, hvilket understøttes af den positive realløn. Sidste års gok til reallønnen medvirkede til at trække pri­vat­for­bru­get ned med det kraftigste fald siden finanskrisen.

Relaterede artikler