Lønningerne steg 3,6% i 4. kvartal

Lønningerne trækkes op af god fart på arbejdsmarkedet og overenskomstforhandlinger.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at lønningerne steg 3,6% i 4. kvartal i forhold til samme kvartal året før. Det er lidt mindre end stig­nings­tak­ten i 3. kvartal, som lød på 4,1%, men lønningerne befinder sig stadig på et højere niveau end længe set. Statistikken går tilbage til 2017.

Lønudviklingen i den private sektor lyder på 4,6% i 4. kvartal, hvilket er stort lig med udviklingen i 3. kvartal, som dog lød på 4,9%. Det svarer til de højeste lønstigninger i omkring 15 år, hvis vi forlænger tallene med statistik fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning.

Lønningerne har fået ekstra fart på i 2023. Det er kombinationen af god fart på ar­bejds­mar­ke­det og overenskomst­for­hand­lin­ger, som trækker lønningerne opad. Det betyder samtidig, at lønningerne nu igen løber hurtigere end for­bru­ger­pri­ser­ne. Det giver fremgang i reallønnen efter særligt 2022 bød på et markant dyk. Det tabte er ikke genvundet, men det går helt klart i den rigtige retning.

For­bru­ger­pri­ser­ne var i 4. kvartal 0,5% højere end i samme kvartal året før. Med gennemsnitlige lønstigninger på 3,6%, betyder det, at lønningerne bevæger sig mærkbart hurtigere end inflationen, og det giver samlet set re­al­løns­frem­gang.

I 2022 blev danskernes realløn ef­ter­tryk­ke­ligt banket adskillige år tilbage. Det skete som følge af, at inflationen ramte det højeste i 40 år på mere end 10%, og det kunne lønstigninger på omkring 2,5% ikke hamle op med. Faldet i reallønnen er ikke hverdagskost for danskerne. I de 10 år, som lå forud for reallønsfaldet, har danskerne som helhed oplevet, at lønnen er steget hurtigere end priserne, og man dermed kom længere for de tjente penge.       

Pri­vat­for­bru­get er igen i fremgang, hvilket understøttes af den positive realløn. Gokket til reallønnen i 2022 medvirkede til at trække pri­vat­for­bru­get ned med det kraftigste fald siden finanskrisen.

Relaterede artikler