Lille stigning i ledigheden i maj

Siden årsskiftet er ledighedskøen vokset med yderst begrænsede 900 personer.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistiks le­dig­heds­in­di­ka­tor viser, at ledigheden steg en smule i maj med 614 personer, når der tages højde for sæson. Le­dig­heds­pro­cen­ten er uændret i maj på 2,9%.

Ledigheden står tæt på stille i øjeblikket. Siden årsskiftet er ledighedskøen vokset med yderst begrænsede 900 personer, og den stigning vi så i ledigheden gennem 2023 og dele af 2022 er altså bremset en del op. Ar­bejds­mar­ke­det klarer sig altså ganske glimrende, hvor vi også har set beskæftigelsen komme flot ud af starthullerne i 2024.

Fra sommeren 2022 til slutningen af 2023 steg ledigheden med lidt mere end 13.000 personer, mens le­dig­heds­pro­cen­ten er gået fra 2,4% til i dag 2,9%. Selvom der altså i dag er flere ledige end i starten af 2022, så er der tale om ganske begrænset stigning i ledigheden, som så også er bremset en del op i 2024. Inden corona lød ledigheden til sammenligning på ca. 105.000 personer, mens den i dag ligger på ca. 87.000.

Beskæftigelsen er da også steget igennem meget lang tid og sat rekord efter behag. I dag er der mere end 3 mio. i arbejde herhjemme, og det har holdt en effektiv snor i ledigheden. Alene starten på 2024 har bibragt næsten 11.000 flere i arbejde. Og antallet af stil­lings­op­slag vidner om, at virksomhederne fortsat efterspørger arbejdskraft.

Relaterede artikler