Ledigheden rør sig ikke ud af flækken

Der er derfor ikke den store tvivl om, at arbejdsmarkedet præsterer utrolig stærkt.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Helt friske tal fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) viser, at ledigheden står mere eller mindre stille i april. Ledigheden lyder på i alt 86.600 personer, når der tages højde for sæson.

Ledigheden rør sig ikke ud af flækken i april. Faktisk har ledigheden stået bomstille siden slutningen af 2023, hvor ledigheden har ligget omkring 86.000-87.000 personer. Der er derfor ikke den store tvivl om, at ar­bejds­mar­ke­det præsterer utrolig stærkt. Beskæftigelsen er også kommet stærkt fra start i 2024 med pæne stigninger i januar og februar.

Siden årsskiftet har ledigheden stået bomstille. Det kommer i forlængelse af næsten halvandet års stigning i ledigheden på lidt mere end 10.000 personer. Ledigheden er dog fortsat et godt stykke under det niveau, som kendetegnede tiden før corona.

Beskæftigelsen er da også steget igennem meget lang tid og sat rekord efter behag. I dag er der mere end 3 mio. i arbejde herhjemme, og det har holdt en effektiv snor i ledigheden. Alene starten på 2024 har bibragt næsten 10.000 flere i beskæftigelsen. Og antallet af stil­lings­op­slag vidner om, at virksomhederne fortsat efterspørger arbejdskraft.

Relaterede artikler