Ledigheden falder for første gang i 16 måneder

Før det nåede der at komme 10.500 flere ledige, og det er en ret begrænset stigning i sig selv.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at ledigheden faldt med 392 personer i januar, når der tages højde for sæson. Det er en nedjustering af le­dig­heds­in­di­ka­to­ren, som i første ombæring lød på en stigning i ledigheden på 258 personer. Med faldet i januar er der i dag 86.242 ledige i Danmark og en le­dig­heds­pro­cent på 2,9%.

Ledigheden falder for første gang i 16 måneder. Før det nåede der at komme 10.500 flere ledige, og det er en ret begrænset stigning i sig selv. Der er fortsat få ledige personer i Danmark, og samtidig stiger beskæftigelsen. Det samlede udtryk fra ar­bejds­mar­ke­det er overordentligt fornuftigt stadigvæk.

Nye rekorder i beskæftigelsen har været med til at holde ledigheden i kort snor. I 2023 kom der mere end 30.000 flere personer i arbejde. Hertil holder antallet af stil­lings­op­slag et stadig højt niveau, hvor der i dag bliver slået omtrent 10% flere stillinger op end før corona.

Økonomien viser bredt set stadig pæne takter, og modvinden har ramt dansk økonomi på et meget solidt udgangspunkt. Særligt set i lyset af ret så store udfordringer med inflation, ren­testig­nin­ger og usikkerhed for økonomien. Tempoet er imidlertid gået ned, men der er absolut ingen tvivl om, at ar­bejds­mar­ke­det har vist sig fra sin stærke side og meget peger på en blød landing.

Relaterede artikler