Lavere fødevarepriser kan være på vej

Danskerne er sluppet lidt billigere ved indkøbsturen. Prisfaldet kan endda fortsætte en tid endnu.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at 56% af virksomhederne i detailhandlen med fødevarer forventer at sænke deres priser i løbet af de næste tre måneder. For detailhandlen som helhed er der tale om 26% af virksomhederne. 

Danskerne er sluppet lidt billigere, når indkøbsturen er afsluttet ved kassebåndet. I sensommeren og ind i efteråret er fø­de­va­re­pri­ser­ne faldet med lidt mere end 3%, så lidt prisfald er det blevet til ovenpå de enorme prishop, som danskerne stod model til særligt sidste år. Det er tilmed glædeligt, at priserne på det øvrige forbrug ovenikøbet stiger med langt mindre hast end tidligere. Prisfaldet kan endda fortsætte en tid endnu. Over halvdelen af virksomheder i fø­de­va­re­hand­len forventer nemlig at sænke priserne yderligere.

Andelen af virksomheder i fø­de­va­re­hand­len, som forventer at sænke priserne, har ligget på et højt niveau siden i sommers. Således har i gennemsnit 47% af virksomhederne i fø­de­va­re­hand­len forventet at sænke deres priser de seneste 9 måneder. I perioden forinden lå andelen stort set på 0%. Fø­de­va­re­pri­ser­ne er da også faldet i de seneste måneder, og ifølge for­bru­ger­pri­sin­dek­set ligger fø­de­va­re­pri­ser­ne 3,3% lavere i dag end ved toppen i juli sidste år.

De lavere priser på fødevarer kan blandt andet skyldes, at de globale fødevarepriser er faldet med mere end 25% siden toppen for snart 2 år siden. I tillæg er om­kost­nings­pres­set for fø­de­va­re­virk­som­he­der­ne også aftaget en smule. Pro­du­cent­pri­sin­dek­set for fremstilling af fødevarer er faldet med næsten 2% siden i sommers.

I foråret sidste år forventede op imod 80% af virksomhederne i fø­de­va­re­hand­len at hæve deres priser. Fø­de­va­re­pri­ser­ne er da også 20% højere i dag end for 2 år siden. Der står vi diametralt modsat i dag, hvor blot 2% af virksomhederne i fø­de­va­re­hand­len forventer at hæve priserne.

Relaterede artikler