Høj beskæftigelse i byggeriet

Det skorter ellers ikke på modvind til byggeriet. Byggeomkostningerne og renterne er mærkbart højere, mens boligmarkedet kører med lavere fart.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen i byggeriet steg med 1.215 personer i 4. kvartal, når vi tager højde for sæson. Det betyder, at der er i alt 195.908 personer beskæftigede i byggeriet, hvilket er ny rekord.

Beskæftigelsen i byggeriet klarer sig utrolig flot, og ender 2023 med ny rekord. Det skorter ellers ikke på modvind til byggeriet. Byg­geom­kost­nin­ger­ne er næsten 20% højere end for tre år siden, renterne er mærkbart højere, og boligmarkedet kører med lavere fart end under corona. Alligevel er meldingerne fra byg­ge­virk­som­he­der­ne, at ordrebøgerne fortsat er ganske flotte.

I december sidste år meldte 69% af virksomhederne i byggeriet, at der er tilstrækkeligt med ordrer og yderligere 4% at ordrerne er mere end tilstrækkelige. Omvendt melder 27%, at ordrebøgerne er util­stræk­ke­li­ge. Det er nogenlunde på niveau med de seneste par år. Vi forventer dog, at omfanget af virksomheder med fald i ordrerne daler i takt med, at de eksisterende ordrebøger effektueres.

De seneste tal for boligbyggeriet viser, at omkring 7.500 nye boliger stod færdige i 3. kvartal 2023. Det er en nedgang på 15% i forhold til kvartalet før. Ser vi på det påbegyndte byggeri, så peger pilen også ned. I 3. kvartal 2023 blev der påbegyndt byggeri af ca. 6.000 boliger, hvilket er 20% færre sammenlignet med samme kvartal året før.

Udover højere renter, så er det også blevet markant dyrere at bygge nyt. Godt nok er den årlige stigningstakt i byg­geom­kost­nin­ger­ne faldet til ro, og i 3. kvartal 2023 var de blot 2,2% højere end samme kvartal året. Men sammenligner vi med for tre år siden, så er de altså fortsat næsten 20% højere. Det er især omkostningerne til materialer, som har trukket gevaldigt op, mens lø­nom­kost­nin­ger­ne kun trækker op i mindre grad.

Relaterede artikler