Forbrugertilliden rokker sig ikke

Det er glædeligt, at forbrugertilliden har rettet sig mærkbart, men den er stadig i det negative territorium.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at for­bru­ger­til­li­den lyder på -8,6 i april mod -7,6 i marts. For­bru­ger­til­li­den står dermed tæt på bomstille for tredje måned i streg, da den i februar lød på -7,4 og januar på -8,4. For­bru­ger­til­li­den har dog mestendels peget op det seneste halvandet år siden sin historiske bund på enorme -37 i efteråret 2022, men ligger altså fortsat til den lave side historisk set.

For­bru­ger­til­li­den står bomstille. På den ene side er det glædeligt, at for­bru­ger­til­li­den har rettet sig mærkbart fra det så sortest ud i efteråret 2022, da inflation og ren­testig­nin­ger buldrede løs. Vi står i dag et helt andet sted med ro på inflation og renter, mens lønningerne stiger med højeste fart i mere end 30 år. På den anden side holder for­bru­ger­til­li­den fast i det negative territorium, da forbrugerne stadig har de negative briller på i forhold til den økonomiske situation.

Vi står i en anden situation end i efteråret 2022. Inflationen befinder sig aktuelt under 1% herhjemme, mens den var over 10% for halvandet år siden. Boligrenterne stiger ikke længere, men har stabiliseret sig på et højere niveau, mens vi ser beskæftigelsen holde rekordhøjde. I tillæg stiger lønningerne med højeste fart i mere end 30 år, som betyder, at danskerne igen får mere ud af deres lønkroner og genvinder en stor del af det tabte. Vi forventer derfor på den baggrund, at for­bru­ger­til­li­den vil kravle opad i løbet af året.

Forbrugerne har stor betydning for dansk økonomi. Pri­vat­for­bru­get udgør næsten halvdelen af den økonomiske aktivitet. I 2022 faldt pri­vat­for­bru­get med det kraftigste siden finanskrisen, men har gennem 2023 formået at vokse igen. Og det ser vi fortsætte ind i 2024 trods den uændrede og fortsat relativt svage for­bru­ger­til­lid.

Relaterede artikler