Flere har skrottet naturgasfyret

Det gør de til fordel for fjernvarme og varmepumper, som fortsætter fremgangen.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

I denne uge har Danmarks Statistik offentliggjort tal for boligbestanden pr. 1. januar 2024. Her var der i alt 2.827.496 beboede boliger herhjemme. De mest udbredte op­varm­nings­for­mer er fjernvarme og naturgas. Der er fjernvarme i 1.933.141 boliger, mens 363.270 boliger er opvarmet med naturgas. Statistikken går tilbage til 2010 og bygger på data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). Tallene er behæftet med en vis usikkerhed, da data i BBR bygger på ejernes egne indberetninger.

Det er fjerde år i træk, at antallet af boliger opvarmet med naturgas falder. I 2020 var der 417.699 boliger med naturgas, mens der i dag altså er 363.270. Det svarer til et fald på 13%. Også andelen i forhold til det samlede antal bolig er faldet for naturgas fra lidt over 15% i 2020 til 12,8% i 2024. Også boliger opvarmet med olie er faldet tilbage de seneste år fra en andel på 10% til under 5% i 2024. Andelen, som har fjernvarme, er steget år for år. I 2010 lød andelen på 61,8%, mens den i 2024 lyder på 68,4%. Den helt store højdespringer er dog varmepumper, som fra 2023 til 2024 er steget med 14%, så de i dag udgør en andel på 6,8% mod 6,1% sidste år.

Flere danskere har skrottet naturgasfyret sidste år. Det gør de til fordel for fjernvarme og varmepumper, som fortsætter fremgangen. Prisen på naturgas steg da også mærkbart, og var særligt i 2022 og starten af 2023 på et niveau vi ikke har set mage til før. Det har formentlig skubbet ekstra bag udskiftningen af naturgasfyr, mens også udbredelsen af fjernvarme spiller ind.

Det har været en dyr fornøjelse af have et naturgasfyr stående. Især 2022 og begyndelsen af 2023 kostede mange danskere med et naturgasfyr flere tusinde kroner ekstra på varmeregningen. Siden er der dog faldet mærkbart mere ro over na­tur­g­a­spri­ser­ne, og det har fået varmeregningen tilbage i et niveau der ikke er langtfra tiden før corona.

Det kan også have betydning for, om udbredelsen af naturgas vil fortsætte i nedadgående retning i samme tempo, som vi har set de seneste par år. Vi forventer, at antallet af boliger opvarmet med naturgas vil fortsætte med at falde i de kommende år, men hastigheden kan godt blive udfordret af, at prisen på naturgas er faldet. Det gør alt andet lige incitamentet til at skifte til en alternativ op­varm­nings­form som fjernvarme eller varmepumpe mindre attraktiv.

Relaterede artikler