Færre konkurser i maj

Dermed tegner det til, at den mærkbare stigning i antallet af konkurser i april blev en enlig svale.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i maj var 209 konkurser i såkaldt aktive virksomheder, når der tages højde for sæson. Det er 21% færre konkurser end i april, som dog bød på en mærkbar stigning i antallet af konkurser. Det betyder, at vi er tilbage på det niveau, som har kendetegnet starten på 2024. Aktive virksomheder er en virksomhed med ansatte eller en omsætning på over 1 mio. kr.

Konkurserne falder med 21% i maj. Dermed tegner det til, at den mærkbare stigning i antallet af konkurser i april blev en enlig svale. Kon­kursom­fan­get i 2024 er da også noget lavere end i samme periode i 2023, hvor vi så det højeste antal konkurser i 10 år. Tiderne med høje stigninger i priser og renter er forbi, og langt de fleste coronalån er afviklet.

Årets første fem måneder har budt på i alt 1.056 konkurser, hvilket er omkring 18% lavere end i samme periode af sidste år. 2023 bød samlet set på det højeste antal konkurser i 10 år, og her ser 2024 altså indtil videre mere nådigt ud. Virksomhederne oplevede i lighed med forbrugerne et kæmpe prispres i 2022 og 2023, som kom både fra højere pro­du­cent­pri­ser og stigende renter. I tillæg kom til­ba­ge­be­ta­lin­gen af coronalån for mange virksomheder.

Virksomhederne står et bedre sted i dag. Beskæftigelsen er rekordhøj og troen på fremtiden målt ved er­hverv­stil­li­den er på sit højeste i 2 år. Derudover er ren­testig­nin­ger­ne bremset op og er vendt til små rentefald, mens pro­du­cent­pri­ser­ne har ligget fladt i længere tid. Der er dog flere virksomheder som oplever et stigende problem med efterspørgsel. Omkring hver tredje virksomhed i industrien og i ser­vi­ce­er­hver­ve­ne oplever mangel på efterspørgsel, mens det er hver fjerde virksomhed i byggeriet. Det kan være med til at udfordre virksomhederne i 2024.

Relaterede artikler