Få virksomheder forventer lavere priser

De beskedne prisfald på fødevarer ser ud til at få en ende.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at 2% af virksomhederne i detailhandlen med fødevarer forventer at sænke deres priser i de kommende tre måneder. I den samlede detailhandel er det 5% af virksomhederne, som vil sænke prisen. Det er anden måned i streg, at få virksomheder forventer at sænke priserne.

Ser vi på det, der reelt er sket med priserne i den seneste tid, så er fø­de­va­re­pri­ser­ne faldet omkring 2% siden toppen i juli sidste år ifølge for­bru­ger­pri­sin­dek­set. Sammenligner vi med for to år siden i stedet, så ligger fø­de­va­re­pri­ser­ne dog næsten 14% højere i dag.

Danskerne har fået lidt billigere fødevarer siden i sommers. Når det er sagt, så er prisfaldet dog yderst begrænset i sig selv, og det betyder, at danskerne ikke sådan rigtig har mærket lavere priser, når de går i supermarkedet og klarer indkøbene. Og det kan se ud til, at det beskedne prisfald tilmed får en ende. Blot 2% af virksomhederne i fø­de­va­re­hand­len forventer at sænke prisen i den kommende tid. Her har andelen ligget tæt på 50% siden sommeren sidste år.

Fra juni sidste år til marts i år har i gennemsnit 48% af virksomheder i detailhandlen med fødevarer forventet prisfald. Forinden lå den andel klinet op af 0%, og her ser det altså ud til, at vi kommer til at befinde os igen. Niveauet for forventede prisfald har dog ligget højt igennem længere tid, hvilket altså blot har resulteret i små prisfald på fødevarer. De globale fødevarepriser er ellers faldet ganske mærkbart med 25% de seneste to år. I tillæg er om­kost­nings­pres­set for fø­de­va­re­virk­som­he­der­ne også aftaget en smule.

I foråret sidste år forventede op imod 80% af virksomhederne i fø­de­va­re­hand­len at hæve deres priser. Fø­de­va­re­pri­ser­ne er da også næsten 14% højere i dag end for 2 år siden. Der står vi diametralt modsat i dag, hvor blot 4% af virksomhederne i fø­de­va­re­hand­len forventer at hæve priserne. Med andre ord forventer langt de fleste fø­de­va­re­virk­som­he­der uændrede priser i de kommende måneder.

Relaterede artikler