Detailsalget peger lidt op i marts

Rekordhøj beskæftigelse, højeste lønstigninger i mere end 30 år og udbredt ro på inflationen giver grobund for et fornuftigt detailsalg.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget steg med 0,3% i marts set i forhold til februar. Det betyder, at detailsalget samlet set er 3,2% højere end i samme kvartal sidste år. Set i forhold til for et år siden er detailsalget ca. 4% højere. Salgstallene er korrigeret for prisændringer, sæsonudsving og handelsdage.

Detailsalget er startet 2024 ganske pænt. Rekordhøj beskæftigelse, højeste lønstigninger i mere end 30 år og udbredt ro på inflationen giver grobund for et fornuftigt detailsalg. Også 2023 viste sig fra din fornuftige side på detailsalgets vegne, hvilket står i diametral modsætning til det svære 2022. Vi forventer, at det fornuftige detailsalg vil fortsætte i den resterende del af 2024.

Der er mange positive ting at sige i øjeblikket. Mere end 3 mio. personer er i beskæftigelse herhjemme, og alene i 2023 kom der mere end 30.000 personer i arbejde. Fremgangen i beskæftigelsen er desuden fortsat ind i 2024. Samtidig ser vi, at lønningerne nåede sit højeste i mere end 30 år i 1. kvartal 2024, hvor løn­stig­nin­ger­ne i gennemsnit oversteg 5% på det private arbejdsmarked. Det giver massiv fremgang i reallønnen, da inflationen p.t. befinder sig under 1%. Derudover har mange danskere en opsparing, hvor der står tæt på 1.200 mia. kr. samlet i bankindlån. Det giver samlet set grobund for et detailsalg i fremgang.

Ser vi fremad, så forventer vi de fornuftige takter fortsætter i detailhandlen. Forbrugerne har helt overordnet fået det bedre med stigende realløn. Vi så også, at pri­vat­for­bru­get voksede i samtlige kvartaler i 2023, og vi forventer fortsat svagt voksende privatforbrug gennem 2024.

I marts faldt salget af tøj og be­klæd­nings­gen­stan­de med 0,9%. Det er her væsentligt, at de­tailsalgstal­le­ne ikke tager højde for nethandel på udenlandske hjemmesider. Salget af andre forbrugsvarer steg med 1,9%, mens fødevarer og andre dagligvarer faldt med 1,1%.

Relaterede artikler