Aktieformuer nærmer sig 700 mia.

I februar pegede aktieformuerne op for fjerde måned i streg, da de seneste måneder har været gode på aktiemarkederne.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Danskernes aktieformue peger endnu en gang op i februar med 18 mia. kr., og lyder nu på i alt 690 mia. kr. Det er samtidig en rekordhøj aktieformue. Det viser netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken. Statistikken går tilbage til 1999. Statistikken ser alene på VP-registrerede værdipapirer, og en stor del af beholdningen af udenlandske værdipapirer indgår derfor ikke.

Aktieformuerne nærmer sig med hastige skridt 700 mia. kr. I februar pegede aktieformuerne op for fjerde måned i streg, da de seneste måneder har været gode på ak­tie­mar­ke­der­ne. Ser vi på det hjemlige C25-indeks, så er det steget godt og vel 20% siden november måneds begyndelse, og det smitter selvsagt positivt af på aktieformuerne.

De seneste fire måneder er aktieformuerne steget med i alt 97 mia. kr. Og det kan fortsætte i marts. C25-indekset steg i hvert fald med 2,5% i marts, og det kan give endnu en måned med stigende aktieformuer.

Retter vi blikket mod obligationerne, så steg formuen også her i februar. Ved udgangen af februar lød ob­liga­tions­for­mu­en på i alt 73 mia. kr. Det er en stigning på 21 mia. kr. i forhold til for et år siden svarende til en fremgang på 39%.

Danskerne investerer igen i obligationer. For hvor ren­testig­nin­ger­ne hiver flere penge op af lommen på boligejerne, så betyder det samtidig også, at ob­liga­tions­in­ve­ste­rin­ger giver et højere afkast end tidligere. Derfor har danskerne igen kastet kærlighed efter ob­liga­tions­in­ve­ste­ring, som ellers har levet en hensygnende tilværelse i de seneste mange år.

Ob­liga­tions­for­mu­er­ne bundede i omkring 40 mia. kr. i foråret 2022. Siden er formuen tæt på fordoblet. Vi er dog langtfra at slå nogle rekorder for ob­liga­tions­for­mu­en. Den toppede tilbage i 2011 på mere end 190 mia. kr.

Relaterede artikler