Danskerne køber mindre økologi

Det ser vi ske som baggrund af de seneste års massive prisstigninger, som ganske enkelt har fået danskerne til at finde sparekniven frem.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at salget af økologiske fødevarer lød på 15,48 mia. kr. i 2023. Det er et lille fald på 64 mio. kr. svarende til et fald på 0,4%. Det er ikke så underligt, at salget målt i nominelle priser står stille, da priserne på fødevarer de seneste år er steget mærkbart. Ser vi i stedet på mængderne af solgte økologiske fødevarer, så er de omvendt faldet med 19.605 tons svarende til 3,6%.

Danskerne købte mindre økologi i 2023. Det ser vi ske som baggrund af de seneste års massive prisstigninger, som ganske enkelt har fået danskerne til at finde sparekniven frem. Vi ved fra tidligere spør­ge­un­der­sø­gel­ser, at pris er det klart vigtigste parameter for danskerne, når de handler ind i supermarkedet. Her kommer økologi et stykke nede af rangstigen, og det afspejler sig altså i salget af økologiske produkter.

Det er andet år i træk, at salget af økologiske fødevarer falder målt i mængder. I 2022 faldt salget med 8,6%, mens det altså er 3,6% i 2023. I 2022 faldt salget også målt i nominelle priser med 3% trods højere priser. Priserne på fødevarer, er da også mærkbart højere end for tre år siden, hvor de ifølge for­bru­ger­pri­sin­dek­set er hele 23% højere. På det allerseneste har vi dog set fø­de­va­re­pri­ser­ne falde med næsten 3% siden toppen i juli sidste år. Ser vi på det samlede detailsalg af fødevarer, så steg salget målt i mængder med 5% sidste år. Det betyder, at økologi taber terræn til øvrige fødevarer i 2023.

Vi spurgte i juni 2022 danskerne, i samarbejde med Voxmeter, om hvad der betyder mest for dem, når de foretager deres dag­lig­va­re­ind­køb. På en klar førsteplads kommer pris, som hele 66% af danskerne har som vigtigste parameter. Herefter følger kvalitet, smag og at det er dansk produceret. Helt nede på femtepladsen kommer økologi, som 25% angiver som et vigtig parameter. Det betyder med andre ord, at det der betyder allermest for danskerne er pengepungen.

Relaterede artikler