Dansk erhvervstillid byder på behersket optimisme

Efter en flot start på året, falder erhvervstilliden en smule i februar.

Anton Thorell SteinøØkonomants@al-bank.dk38 48 35 52

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at er­hverv­stil­li­den i Danmark falder til 100,3 i februar fra 101,3 i januar. Er­hverv­stil­li­den bundede i december 2022 på 86,5, men er siden steget 10 ud af 14 måneder.

Efter en flot start på året, falder er­hverv­stil­li­den en smule i februar. Det er nok mest et udtryk for fornuftig jysk besindighed. I januar kravlede er­hverv­stil­li­den over det historiske gennemsnit for første gang i knap to år. Dansk erhvervsliv klarer sig godt, men melder fortsat om en række begrænsninger. Uden at have armene over hovedet af begejstring, er der grund til forsigtig optimisme efter et par år med økonomisk modvind.

På trods af et lille fald i februar, er er­hverv­stil­li­den i detailhandlen steget pænt siden den senest bundede på -12 i august. I byggeriet stiger er­hverv­stil­li­den en smule, efter et par måneder med fald.

Er­hverv­stil­li­den ligger lige på den gode side af det historiske gennemsnit. Virksomhederne oplever dog fortsat en række begrænsninger for deres omsætning og produktion. Særligt mangel på efterspørgsel er blevet et tema. Hos in­du­stri­virk­som­he­der­ne melder 38% af virksomhederne om mangel på efterspørgsel, mens det er 31% i byggeriet og 36% i ser­vi­ce­er­hver­ve­ne.

Vi forventer, at er­hverv­stil­li­den vil fortsætte med at ligge til den optimistiske side. Der er udsigt til, at cen­tral­ban­ker­ne sænker deres renter i løbet af 2024, og danskernes lønninger har indhentet noget af det tabte, efter inflationen udhulede købekraften gennem 2022. Det er godt nyt for virksomhederne.

Relaterede artikler