Billigere strøm og naturgas

Energipriserne er faldet pænt tilbage i 2023. Det endte derfor som et mere nådigt år på energifronten for privatøkonomien.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at for­bru­ger­pri­sen på naturgas og strøm faldt i 2. halvår af 2023 i forhold til samme halvår i 2022. I gennemsnit kostede naturgas 11,06 kr. pr. kubikmeter (m3), mens strøm kostede 2,65 kr. pr. kilowatt-time (KWh)*. Statistikken går tilbage til 2015.

Priserne i 2. halvår betyder, at prisen på naturgas var 41% lavere end i 2. halvår af 2022. Prisen var også lavere end i 1. halvår af 2023. Ser vi på strømpriserne, så var de også lavere i 2. halvår af 2023 med 39% i forhold til 2. halvår af 2022. Også for elpriserne er de lavere i forhold til første halvår af 2023, selvom elafgiften blev genindført 1. juli 2023.

Energipriserne er faldet pænt tilbage i 2023. Det endte derfor som et mere nådigt år på energifronten for pri­va­tø­ko­no­mi­en, end man kunne have frygtet. Særligt ovenpå et 2022, som bød på vilde stigninger i energipriserne, hvortil kom øvrige prisstigninger på bl. a. fødevarer og mærkbare ren­testig­nin­ger.

Priserne på energi er faldet mærkbart til ro og ligger nu mere i nærheden af tiden før corona. Det har vi set fortsætte ind i 2024. Prisfaldene på naturgas kan bl. a. skyldes generelt mildere vintervejr i Europa i denne sæson, mens både virksomheder og private husstande har været gode til at skrue ned for forbruget af naturgas. Den samme ro har vi set på andre dele af forbruget, hvor ker­ne­in­f­la­tio­nen, som fraregner udsving i energi og visse fødevarepriser, igen er under 2% efter at have toppet på 6,7% for et år siden. Også boligrenterne ser ud til at have toppet, og der er udsigt til rentefald i løbet af 2024.

I 2022 betalte en gennemsnitlig familie med et gasforbrug på 1.650 m3 omkring 26.000 kr. I 2023 er den regning endt på ca. 22.000 kr., hvis vi antager, at forbruget er uændret. Det er en besparelse på 4.000 kr. Hvis priserne fra 2. halvår af 2023 fortsætter i 2024, så vil der ligge yderligere en besparelse og vente hos danskerne. I 2022 kostede det omkring 15.500 kr. for en familie med et gennemsnitligt strømforbrug på 4.000 kWh I 2023 kostede det omkring 11.000 kr. Det giver en besparelse på 4.500 kr.

* Note: Gen­nem­snits­pri­sen gælder for en forbruger, som bruger mellem 2.500 og 4.900 KWh i strøm og mellem 457 op 4.569 m3 naturgas. I beregningen af for­bru­ger­pri­sen på naturgas i 2022 er værdien af varmechecken, som blev udbetalt i august 2022, fratrukket, hvilket foreløbigt er beregnet til 3,63 kr. pr. m3. Danmarks Statistik skønner, at ca. to tredjedele af gasforbrugerne har modtaget kompensation, hvorfor værdien af kompensationen for disse er større end det beregnede gennemsnit. Herudover er der korrigeret i forhold til for høj aconto opkrævning hos nogle selskaber. For strøm udgør værdien af varmechecken ca. 1 øre pr. kWh, som også er fratrukket for­bru­ger­pri­sen i statistikken. I 1. halvår af 2023 var elafgiften reduceret fra ca. 0,8 kr. pr. kWh til 0,008 kr.

Relaterede artikler