Bankindlånet falder i januar

Bankindlånet lægger stille fra land i 2024. Bankindlånet har dog peget op gennem længere tid, og det nærmer sig så småt 1.200 mia. kr.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Nationalbanken viser, at der bankindlånet faldt med 5,5 mia. kr. i januar. Det betyder, at bankindlånet i alt lyder på 1.154 mia. kr. ved udgangen af januar. De mange milliarder af kroner, står på helt almindelige bankkonti. Statistikken går tilbage til 2003.

Bankindlånet ligger stille fra land i 2024. Det ændrer dog ikke det store på, at bankindlånet har peget op gennem længere tid, og så småt nærmer sig 1.200 mia. kr. i samlet bankindlån. Det kan endda stige yderligere i de kommende måneder i takt med, at der bliver udbetalt aktieudbytte og overskydende skat til danskerne.

I starten af april (12. april) kommer den første og største portion overskydende skat retur til de danskere, som i 2023 har betalt for meget i skat. Sidste år fik danskerne mere end 25 mia. kr. tilbage i overskydende skat, hvilket fik bankindlånet til at stige. Derudover udbetaler mange virksomheder også udbytte i februar, marts og april, hvilket i første omgang lander som kontanter på indlånskontoen.

De mange milliarder har fungeret som en vigtig buffer i en tid med høj inflation og højere renter, om end bankindlånet langtfra er lige fordelt. I slutningen af 2020 krydsede danskernes bankindlån 1.000 mia. kr. for første gang. Siden er der lagt mere end 150 mia. kr. til. I 2023 blev der lagt 69 mia. kr. til, mens beløbet var 44 og 28 mia. kr. i henholdsvis 2022 og 2021. De mange milliarder fordeler sig med 240.000 kr. i gennemsnit pr. voksne dansker, hvilket vi dog ved, er meget ulige fordelt, mens mange også har måtte tære på opsparingen. Så kan man ikke helt genkende det beløb fra netbanken, så giver det god mening.

Bankindlånet er over de seneste par år vokset ganske flot på trods af de voldsomme prisstigninger. Det skyldes flere årsager. Beskæftigelsen slår rekord, mens også lønningerne igen stiger hurtigere end lønningerne, og det giver bedre mulighed for at spare op. Det medvirker også til at øge den samlede lønindkomst, og er en underliggende pil op for indlånet. Hertil får danskerne i gennemsnit igen positiv rente på deres bankindlån, og det øger incitamentet til at spare op. Sidst men ikke mindst ved vi, at danskernes friværdi i boligerne har meget at sige for indlånet, og friværdierne er som helhed store trods fald fra toppen sidste år.

Relaterede artikler