9,7 mio. solgte biografbilletter i 2023

I 2022 så vi et stort set identisk salgstal, som altså fortsat ligger et stykke fra tiden før corona.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2023 blev solgt 9,7 mio. bi­o­graf­bil­let­ter til forestillinger i danske biografer. Det er lidt færre solgte billetter end i 2022 svarende til en tilbagegang på 1,9%. Statistikken går tilbage til 1980.

I 2020 og 2021 blev der blot solgt henholdsvis 7,0 mio. og 6,6 mio. billetter, hvilket var det laveste i mere end 30 år pga. corona. Sammenlignet med tiden før corona blev der i 2023 dog solgt færre billetter. Op gennem 2010´erne blev der solgt i omegnen af 12-14 mio. billetter hvert år, så billetsalget er næsten 25% lavere end det i 2023. Det lavere billetsalg i 2023 kommer på trods af, at antallet af premierefilm ellers igen nærmer sig niveauet fra før corona.

2023 bød på næsten 10 mio. solgte billetter i danske biografer. I 2022 så vi et stort set identisk salgstal, som altså fortsat ligger et stykke fra tiden før corona. Tager vi de positive briller på, så ser det dog væsentligt bedre ud end i årene med nedlukninger og restriktioner, og det ser heller ikke ud til, at høj inflation har gjort det helt store indhug i appetitten på at gå i biografen.

Billetsalget i 2023 betyder, at biografernes bil­le­tind­tæg­ter lyder på 799 mio. ex moms. Det er også tæt på niveauet i 2022, hvor bil­le­tind­tæg­ter­ne lød på 791 mio. ex moms. Igen er bil­le­tind­tæg­ter­ne lavere sammenlignet med tiden før corona.

Inflationen buldrede løs på det højeste i omkring 40 år i slutningen af 2022 og et godt stykke ind i 2023. Specifikt for biografer, teatre og koncerter er priserne over de seneste 4 år steget med omkring 15% ifølge for­bru­ger­pri­sin­dek­set. På trods af det, så har det altså ikke givet nogen nævneværdig tilbagegang i antallet af solgte bi­o­graf­bil­let­ter i forhold til 2022. Siden har vi da også set, at inflationen er faldet til ro og igen befinder sig under 2%. Også en strejke blandt amerikanske skuespillere er blevet løst i efteråret 2023, og der er derfor grobund for, at billetsalget kan fortsætte de bedre takter fra 2022 og 2023.

Relaterede artikler