24.094 nye stillingsopslag i juni

Antallet af nye stillingsopslag holder et ganske pænt niveau.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Jobindsats viser, at der i juni blev slået 24.094 nye stillinger op. Det er mærkbart færre end i maj, men tager vi højde for sæson er nedgangen noget mindre markant. Sammenligner vi tilbage i tid, så står juni i år for sjettehøjeste antal nye stil­lings­op­slag i en juni måned i en statistik, som går tilbage til 2004.

Antallet af nye stil­lings­op­slag holder et ganske pænt niveau. Godt nok er antallet af jobopslag faldet noget tilbage i forhold til, da det gik allerstærkest på ar­bejds­mar­ke­det, men trods det, så er der stadig god fart på. Vi ser det også i andre tal for ar­bejds­mar­ke­det, hvor beskæftigelsen slår rekord igen og igen, mens ledigheden holder sig lavt.

Ser vi alene på juni måned, så ligger antallet af nye stil­lings­op­slag omkring 10-15% højere end i tiden op til corona. Sammenligner vi med de hurtige tider under corona, så ligger antallet af stil­lings­op­slag dog godt 30% lavere i dag. Det fortæller en meget præcis historie om ar­bejds­mar­ke­det, hvor farten er aftaget, men som på ingen måder ligger hensygnende hen.

Beskæftigelsen slår rekord på rekord. Alene fra januar til april i år, er der kommet 18.000 flere i arbejde, så der i dag er mere end 3.015.000 personer i arbejde i Danmark. Ledigheden ligger også ganske flot til, og den stigning som vi så i dele af 2022 og i 2023 er tilmed bremset op i år. Så der er altså fortsat pæn efterspørgsel efter arbejdskraft, hvilket antallet af nye stil­lings­op­slag også vidner om.

Relaterede artikler