Virksomhedernes prispres letter

Det er rigtig godt nyt for ikke bare virksomhederne, men også forbrugerne. Det betyder, at virksomhederne får mindre og mindre grund til selv at hæve priserne yderligere overfor kunderne.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at pro­du­cent­pri­sin­dek­set for varer i maj faldt med -0,4% i forhold til april. Pro­du­cent­pri­ser­ne er dermed på det laveste i et år, og den årlige udvikling er vendt til et fald. I forhold til for et år siden, ligger pro­du­cent­pri­ser­ne nu -0,4% lavere. Tilbage i august, da pro­du­cent­pri­ser­ne toppede, lå stigningen i svimlende 38%.

En stor del af om­kost­nings­pres­set har lagt sig for virksomhederne. Det er rigtig godt nyt for ikke bare virksomhederne, men også forbrugerne. Det betyder, at virksomhederne får mindre og mindre grund til selv at hæve priserne yderligere overfor kunderne, som ellers har kendetegnet det seneste år med meget markante prisstigninger.

For­bru­ger­pri­ser­ne plejer at følge med pro­du­cent­pri­ser­ne med en vis forsinkelse. Derfor er dagens tal gode nyheder for danskerne bredt set. I detailhandlen forventer blot hver tiende virksomhed at skulle hæve priserne yderligere i de kommende tre måneder. Det et markant fald fra næsten 50% for bare tre måneder siden. Samtidig forventer 7% af virksomhederne i detailhandlen ligefrem at kunne sænke priserne i de kommende tre måneder.

Vi har som forbrugere har været ramt af prisstigninger i butikkerne, og vi tager derfor mindre med hjem, når vi er ude at handle. Det presser virksomhederne på indtægtssiden, samtidig med at de også har kæmpet med stigende omkostninger på udgiftssiden. Men om­kost­nings­pres­set letter nu.

Tendensen i pro­du­cent­pri­ser­ne har siden september været klar, hvor pro­du­cent­pri­ser­ne er faldet i 7 ud af de seneste 9 måneder. For næsten to år siden begyndte prispresset allerede at tage fart. Derfor er pro­du­cent­pri­ser­ne fortsat markant højere end for blot to år siden, selvom er faldet det seneste år.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i priserne i de varer, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder. Pro­du­cent­pri­ser­ne er en sammensætning af det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det).

Relaterede artikler