Tvangsauktionerne ligger lavt

Boligejerne er solide betalere selvom udfordringerne har hobet sig op gennem det seneste år med kraftige rentestigninger, massiv inflation og et boligmarked, der længe var under pres.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev bekendtgjort 120 tvangs­auk­tio­ner i juli, når der tages højde for sæson. Det er lidt højere end i de to foregående måneder

Der har foreløbig været 874 tvangs­auk­tio­ner i 2023, hvilket svarer til 125 tvangs­auk­tio­ner i gennemsnit om måneden. Tvangs­auk­tio­ner­ne ligger fortsat meget lavt sammenlignet med årene før corona, hvor der i gennemsnit var omkring 200 tvangs­auk­tio­ner. I årene efter finanskrisen toppede tvangs­auk­tio­ner­ne i 2010-2012 med over 400 tvangs­auk­tio­ner om måneden i gennemsnit. 2022 og 2021 bød på ekstraordinært få tvangs­auk­tio­ner med henholdsvis 115 og 117 tvangs­auk­tio­ner om måneden, hvilket var det laveste i 15 år.

Der er fortsat meget få tvangs­auk­tio­ner. Det ændrer dagens beskedne stigning ikke på. Boligejerne er solide betalere selvom udfordringerne har hobet sig op gennem det seneste år med kraftige ren­testig­nin­ger, massiv inflation og et boligmarked, der længe var under pres. Og der er endnu ikke det store at spore på manglende betalinger eller tvangs­auk­tio­ner.

Det er blevet markant dyrere at være boligejer i takt med, at renten er gået i vejret, og inflationen har spist sig igennem danskernes budgetter. Hund­redt­u­sind­vis af boligejere med variabelt forrentede lån fik igen rentehammeren at føle i juli, hvor renten steg til omkring 4%. For et år siden lå disse renter i negative territorium. Men skulle en boligejer få be­ta­lings­pro­ble­mer er det dog blevet nemmere på det seneste at sælge boligen i almindelig fri handel og undgå tvangsauktion. Dog til en lavere pris end muligt gennem de seneste godt 2 år. Bolighandlerne er gået frem i år og i juni var første gang i 2 år, at bolighandlerne lå højere end året før. Boligpriserne er dog først begyndt at stige i de seneste par måneder og ligger i juni stadig godt 7% lavere end for et år siden.

Rekordmange er i beskæftigelse, hvor der alene det seneste år er kommet 41.000 flere i arbejde i Danmark. Samtidig er opsparingerne høje, iveren efter at belåne friværdien har været lav, og mange boligejere vil typisk forsøge at spare andetsteds end på boligposten, hvis budgettet i husholdningen bliver presset. Vi har endnu ikke set, at boligejerne for alvor har problemer med at betale terminen på re­al­kre­dit­lå­net, da de såkaldte restancer fortsat befinder sig tæt på det laveste i 15 år. Betalingsevnen kan dog blive mere udfordret i takt med, at de højere renter på variabelt forrentede lån for alvor slår i gennem i 2023.

Vi forventer alligevel, at der kan komme en periode med lidt flere tvangs­auk­tio­ner. De højere renter for boligejere med variabelt forrentede lån har først for alvor ramt til ter­mins­be­ta­lin­gen ved udgangen af marts. Og der går typisk en del tid fra en boligejer oplever be­ta­lings­pro­ble­mer til der i sidste instans kan opstå en tvangsauktion. Derfor bliver den kommende tid interessant at følge, hvor pilen kan pege op. Vi forventer dog alene, at der vil være tale om en tilbagevenden til niveauet fra omkring før coronakrisen og ikke en gentagelse af fi­nanskri­se­ni­veau­er.

Relaterede artikler