Stramt forslag til finanslov for 2023

Der er sølle vækst i vente for dansk økonomi ifølge Finansministeriet.

Ny politisk aftale skal sparke gang i privatforbruget

Regeringen har offentliggjort fi­nans­lo­vs­for­slag for 2023. Fi­nans­lo­vs­for­sla­get er i sin helhed stram forstået på den måde, at den vil trække tempo ud af dansk økonomi med en negativ finanseffekt. Selvom der lige nu er tale om, at farten i økonomien allerede er på vej ned, så er det fornuftigt med en strammere finanspolitik. Dansk økonomi kører i øjeblikket over egen ydeevne, og her virker en stramning af fi­nans­po­li­tik­ken som en ventil. Samtidig risikerer man at puste til den i forvejen høje inflation, hvis man omvendt havde lempet fi­nans­po­li­tik­ken for at afbøde et potentielt kommende slag til økonomien - og det er altså ikke tilfældet. Den helt store opgave med at få inflationen under kontrol ligger dog hos cen­tral­ban­ker­ne med pen­gepo­li­tik­ken, og her er man i fuld gang med en lang stribe af ren­te­for­hø­jel­ser.

Fi­nans­lo­vs­for­sla­get strammer grebet om dansk økonomi. Nogle vil måske sige, at det ikke er nok, men vi skal samtidig huske på, at man med den anden hånd har strammet pen­gepo­li­tik­ken markant. Den hånd kommer fra cen­tral­ban­ker­ne med de massive ren­te­for­hø­jel­ser, som vi har været vidne til siden sommer. Renten fra Nationalbanken er forhøjet fra -0,60% til 2,60% i dag. Det dæmper behovet for yderligere stramning af fi­nans­po­li­tik­ken.

Samtidig har Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et offentliggjort ny prognose for dansk økonomi. Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et forventer, at dansk økonomi vil vokse med 0,2% i 2023. Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et forventer, at beskæftigelsen vil falde med -11.000 i 2023. Regneteknisk betyder det en ganske mærkbart fald i beskæftigelsen gennem 2023 med i gennemsnit op mod 6.000 personer om måneden.

Der er sølle vækst i vente for dansk økonomi ifølge Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et. Det kan i realiteten betyde, at vi kommer til at ramle med hovedet ind i recession og økonomien skrumper på et tidspunkt gennem året. Det er bestemt plausibelt, men mere pessimistisk end det, som Nationalbanken kom med i sidste uge. Man må dog anerkende, at udfaldsrummet for økonomien er ekstraordinær stor i øjeblikket, hvor vi potentielt står på kanten af en recession.

Den danske økonomi står overfor en svær tid, og udfordringer kommer fra flere kanter. Pri­vat­for­bru­get er udfordret og allerede faldet. Forbrugerne har mistet købekraft af den højeste inflation i 40 år. Samtidig står en ellers flot eksport i Danmark overfor en tumultarisk tid og øget global økonomisk usikkerhed. Samtidig risikerer in­ve­ste­rin­ger­ne også at stå overfor en svær tid med blandt andet højere renter og nedgang på boligmarkedet.

Vi går imidlertid ind i den svære tid på et hammerstærkt udgangspunkt for økonomien. Beskæftigelsen er rekordhøj, husholdninger er økonomisk robuste og så har vi sunde offentlige finanser, som dagens of­fent­lig­gø­rel­se fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et også bærer præg af. Til næste år forventer Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et en vækst på 1,5%.

Relaterede artikler