Stille start på 2023 for danskernes aktieformuer

Den mere rolige start på året kommer efter et 2022, hvor bølgerne gik højt.

Danskernes disponible indkomst steg med 4,5 procent i 2020.

Nye tal fra Nationalbanken viser, at de danske husholdningers egne ak­tie­be­hold­nin­ger lyder på 583 mia. kr. ved udgangen af januar. Dermed byder årets første måned på en smal tilbagegang på 2 mia. kr. svarende til -0,3%. Statistikken ser alene på VP-registrerede værdipapirer, og en stor del af beholdningen af udenlandske aktier indgår derfor ikke.

Stille start på 2023 for danskernes aktieformuer. Den mere rolige start på året kommer efter et 2022, hvor bølgerne gik højt. Udviklingen sker på baggrund af, at også det danske C25-indeks havde en januar med en flad udvikling. Omvendt ser det mere positivt ud for februar, hvor det danske C25 er steget, og det indikerer, at der venter fremgang i aktieformuerne i februar.

Det danske C25-indeks gik marginalt tilbage med -0,1% i januar, og lægger derfor året roligt ud ovenpå et turbulent 2022, hvor indekset samlet gik tilbage med mere end 13%. Ser vi ind i februar, er indekset omvendt steget i omegnen af 5%. Skulle den fremgang holde på månedens sidste dag, så forventer vi også, at det vil smitte positivt af på danskerens aktieformuer i februar.

2022 var et turbulent økonomisk år for danskerne. Kraftige ren­testig­nin­ger og årtiers højeste inflation sendte reallønnen i bund. Det satte sig i negative afkast på ak­tie­mar­ke­der­ne, og som resultat faldt danskernes ak­tie­be­hold­nin­ger med 57 mia. kr. set over hele året. En hel del af tabte blev dog indhentet i årets sidste kvartal. Ved udgangen af september var aktieformuerne nede med hele 141 mia. kr.

Årene forinden bød i stedet på massiv fremgang. I 2019, 2020 og 2021 voksede aktieformuerne samlet set med 325 mia. kr. Sidste års tab er en vigtig reminder om, at ak­tie­mar­ke­der­ne også kan gå tilbage, og investering i aktier skal behandles som en langsigtet investering. Det handler derfor om at have is i maven og bevare roen og overblikket – særligt når ak­tie­mar­ke­der­ne drøner i bund - og minde sig selv om sin oprindelige in­ve­ste­rings­stra­te­gi og holde fast.

Relaterede artikler