Stadig højt prispres i udsigt for danskerne

Næsten halvdelen af detailbutikkerne forventer at hæve priserne i den kommende tid.

Næsten 70% af dagligvarebutikkerne vil hæve priserne

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der stadig kan være prisstigninger på vej til danskerne. I detailhandelen forventer 40% af virksomhederne at hæve priserne i de kommende tre måneder, mens det gælder hele 66% af virksomhederne, som har med fødevarehandel at gøre. I ser­vi­ce­sek­to­ren forventer 14% at hæve priserne i den kommende tid, mens det i industrien er 17%.

Men omfanget af virksomheder, som vil hæve priserne, er samtidig dalende. Med andre ord har det været endnu højere tidligere. Andelene af virksomheder i detailhandlen, som forventer at hæve priserne, toppede sidste forår på 60% og er således nu nede på ”kun” 40%. Butikker, som handler med fødevarer, toppede på over 80%, som ville hæve priserne, og er siden droslet ned til nu 66%.

Næsten halvdelen af de­tail­bu­tik­ker­ne forventer at hæve priserne i den kommende tid. Det fortæller, at selvom farten i pris­stig­nin­ger­ne langsomt er på vej ned, så vil prispresset ikke helt give slip på danskerne, når de skal handle ind. Det er dog ikke malurt det hele, for andelen af virksomheder, som forventer at hæve prisen, er trods alt mindsket siden toppen sidste forår. Det er en opblødning, som vi forventer vil fortsætte.

Ser vi på, hvor mange virksomheder, som forventer at sænke priserne i de kommende tre måneder, så er der markant færre, der forventer det i forhold til at hæve prisen. I marts angiver blot 3% af de­tail­han­delsvirk­som­he­der­ne, at vil sænke prisen i de kommende tre måneder. I butikker, som handler med fødevarer, er det alene 1%, som forventer at sænke priserne.

Vi forventer, at andelen af virksomheder, som vil hæve priserne, vil fortsætte med at falde i løbet af året. El- og gaspriserne er faldet ganske kraftigt siden sensommerens højder. Samtidig er de globale fødevare- og råvarepriser samt fragtrater faldet, og det trækker ned i omkostningerne for virksomhederne. Vi har de seneste måneder set pro­du­cent­pri­ser­ne falde ganske mærkbart. De ligger dog stadig ca. 8% højere end for et år siden, og det kan være en af forklaringerne på, at der fortsat venter prisstigninger forude for danskerne.

Relaterede artikler