Ringere erhvervstillid i Danmark

Et rigtig øv-tal. Det er ikke ligefrem liv og glade dage hos virksomhederne. Dagens tal afslører, at virksomhederne oplever ringere efterspørgsel efter deres varer og tjenester. Og samtidig forventer virksomhederne at beskæftige færre over de kommende måneder.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at er­hverv­stil­li­den falder til 92,2 i november fra 96,9 i oktober. Er­hverv­stil­li­den er faldet i 3 ud af de seneste 4 måneder og lød i juli på 100,1. Er­hverv­stil­li­den bundede i december sidste år på 85,7.

Et rigtig øv-tal. Det er ikke ligefrem liv og glade dage hos virksomhederne. Dagens tal afslører, at virksomhederne oplever ringere efterspørgsel efter deres varer og tjenester. Og samtidig forventer virksomhederne at beskæftige færre over de kommende måneder. Økonomien er påvirket af stigende renter, højere priser og større usikkerhed, og det rammer meget direkte på den oplevede efterspørgsel hos virksomhederne.

I industrien melder 38% af virksomhederne om så stor mangel på efterspørgsel, at det er pro­duk­tions­hæm­men­de. Vi har netop set, at produktionen i industrien er dalende. I ser­vi­ce­er­hver­ve­ne beretter 35% om mangel på efterspørgsel, mens det er 26% i byggeriet. For alle tre brancher er det i den høje ende i en historisk kontekst.

I dag får vi også tal for den europæiske erhvervstillid. Vi forventer, at er­hverv­stil­li­den i eurozonen fortsat vil ligge svagt til og indikere om en europæisk økonomi i tilbagegang. Det er noget, som kan ramme dansk økonomi og danske virksomheder. Mere end 50% af vores eksport går til EU og beskæftiger op mod en halv mio. danske arbejdspladser.

Dansk økonomi er i teknisk recession med fald i BNP til kvartaler i træk. Forbrugerne og virksomhederne er ramt af et højere pris- og om­kost­nings­ni­veau og stigende renter. Vi forventer dog en blød landing i økonomien, om end en landing efter en lang periode med modvind.

Relaterede artikler