Regeringen opjusterer for dansk økonomi

Bunkevis af gode nøgletal tvinger regeringen til at opjustere udsigterne for dansk økonomi. Regeringen har været en anelse for pessimistiske, så det er fuldt berettiget, at de i dag smider noget af den pessimisme over bord. En vækst på 0,6% er dog ikke ligefrem imponerende.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Regeringen har netop offentliggjort deres forventninger til dansk økonomi. Regeringen opjusterer væksten til 0,6% i 2023 mod tidligere 0,2%. Omvendt nedjusteres væksten til 1,4% i 2024 fra tidligere 1,5%.

Bunkevis af gode nøgletal tvinger regeringen til at opjustere udsigterne for dansk økonomi. Regeringen har været en anelse for pessimistiske, så det er fuldt berettiget, at de i dag smider noget af den pessimisme over bord. En vækst på 0,6% er dog ikke ligefrem imponerende, men det er en hel del bedre end det, som de forudsagde for blot to måneder siden. Vi er meget enige i regeringens nye vækst­for­vent­nin­ger, som på decimalen rammer plet på vores prognose, som vi sendte på gaden for en måned siden.

Opjusteringen af væksten i 2023 er god, men væksten er stadig lav. Ser vi bort fra coronakrisen, så skal vi mere end 10 år tilbage for at finde en lavere vækst. Det var i 2012 under den europæiske gældskrise, hvor væksten lød på 0,2%. Så imponerende bliver væksten ikke, selvom der er tale om en opjustering.

Der er udsigt til et par vækstfattige år. Danskernes købekraft er væsentligt forringet af den højeste inflation i 40 år. Det bider på pri­vat­for­bru­get, som står for omtrent halvdelen af økonomien i Danmark. Hertil vil in­ve­ste­rin­ger­ne også være negativt påvirkede af den store usikkerhed. Den udenlandske efterspørgsel efter danske varer og tjenester har heller ikke samme udsigt til at vokse, som tidligere. Eksporten beskæftiger op mod 1 mio. danske arbejdspladser, og usikkerheden om den globale økonomi er steget efter Ruslands invasion af Ukraine, høj inflation og kraftige ren­testig­nin­ger.

Regeringen forventer samtidig, at beskæftigelsen vil være 1.000 personer højere i 2023 end i 2022. Her skal man dog ikke lade sig snyde af stigningen, eftersom der ses på den gennemsnitlige beskæftigelse over hele året. For at regeringens forventning til beskæftigelsen skal gå i opfyldelse, skal beskæftigelsen falde med omkring 60.000 i den resterende del af året. Det tvivler vi på og anser som for pessimistisk. Vi forventer, at beskæftigelsen falder med i omegnen af 35.000 fra begyndelsen af 2023 til slutningen af året.

For­vent­nin­ger­ne til inflationen bliver samtidig skruet en anelse op. Der er dog stadig tale om faldende inflation, som vil vandre fra 7,7% i 2022 til 4,3% i 2023 og 3,0% i 2024. Det er vi hele træskolængder enige i.

Relaterede artikler