Producentpriserne stiger marginalt

Prispresset stiger en my for de danske virksomheder. Det er tredje måned i træk, at producentpriserne har en lille pil opad. Stigningerne er dog forsvindende små, særligt i sammenligning med den flyvetur, priserne var ude på i 2021 og 2022.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at pro­du­cent­pri­sin­dek­set for varer i oktober steg på marginalen med 0,1% i forhold til september. Det er en yderst begrænset stigning, men det er tredje måned i træk, pro­du­cent­pri­ser­ne stiger. Virk­som­he­der­nes priser er dermed steget i 6 ud af de seneste 12 måneder og ligger i dag -0,8% lavere end for et år siden. Tilbage i august 2022, da pro­du­cent­pri­ser­ne toppede, var den årlige stigning på svimlende 38%.

Prispresset stiger en my for de danske virksomheder. Det er tredje måned i træk, at pro­du­cent­pri­ser­ne har en lille pil opad. Stigningerne er dog forsvindende små, særligt i sammenligning med den flyvetur, priserne var ude på i 2021 og 2022. Foreløbigt er der ikke grund til at være bekymret over pro­du­cent­pri­ser­ne, der selvsagt har stor betydning for de endelige priser, forbrugerne møder, når de handler.

Pro­du­cent­pri­ser­ne smitter af på for­bru­ger­pri­ser­ne. Derfor er det seneste års fald i pro­du­cent­pri­ser­ne en del af forklaringen på, at den inflation, de danske forbrugere møder, når de handler, er faldet fra 10,1% sidste efterår til 0,1% i oktober. Spørgsmålet er, om de seneste måneders stigning i pro­du­cent­pri­ser­ne vil blive vekslet til lidt højere inflation, når vi kommer ind i 2024. Sammen med stigende lønninger er det et lod på vægtskålen for højere inflation for forbrugerne i den kommende tid.

Omvendt er et lod på vægtskålen for fortsat lav inflation, at færre og færre virksomheder forventer at hæve priserne overfor kunderne. Og senest forventer flere virksomheder særligt indenfor detailhandlen at sænke priserne. 27% af virksomhederne i detailhandelen forventer at sænke priserne i de kommende tre måneder.

Pro­du­cent­pri­ser­ne er imidlertid fortsat markant højere end for blot få år siden. Og det til trods for det seneste års lille fald. I forhold til samme måned i 2021 er pro­du­cent­pri­ser­ne i dag 21% højere, og det har presset virksomhederne. Konkurserne ligger på det højeste i 13 år, og selvom en del skyldes til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån, så har et massivt om­kost­nings­pres også presset på.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i priserne i de varer, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder. Pro­du­cent­pri­ser­ne er en sammensætning af det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det).

Relaterede artikler