Producentpriserne lavere end for et år siden

Prispresset letter betydeligt for de danske virksomheder. Efter en gedigen flyvetur siden 2021 er priserne i dag lavere end for et år siden for virksomhederne.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at pro­du­cent­pri­sin­dek­set for varer var stort set uændrede i juni i forhold til maj. Priserne steg med sølle 0,1% for måneden, hvilket er så godt en usynlig prisstigning. I løbet af de seneste 10 måneder er pro­du­cent­pri­ser­ne samtidig faldet i af 7 månederne.

Sammenlignet med for et år siden ligger pro­du­cent­pri­ser­ne -2,3% lavere i dag. Det er det største årlige fald i pro­du­cent­pri­ser­ne siden november 2020. Tilbage i august, da pro­du­cent­pri­ser­ne toppede, lå stigningen i svimlende 38%.

Prispresset letter betydeligt for de danske virksomheder. Efter en gedigen flyvetur siden 2021 er priserne i dag lavere end for et år siden for virksomhederne. Det er meget glædeligt. Virksomhederne oplever et roligere om­kost­nings­pres, og danskerne kan lægge frygten for nye galopperende priser lidt til side.

Tendensen i pro­du­cent­pri­ser­ne har siden september været klar, hvor pro­du­cent­pri­ser­ne er faldet i 7 ud af de seneste 10 måneder. Men selvom priserne peger ned, så kommer de fra et meget højt niveau, efter om­kost­nings­pres­set begyndte at tage fart allerede i midten af 2021. Det betyder, at pro­du­cent­pri­ser­ne fortsat er markant højere end for blot to år siden. I forhold til samme måned i 2021 er pro­du­cent­pri­ser­ne i dag 32% højere.

Dagens tal er gode nyheder for danskerne bredt set, da pro­du­cent­pri­ser­ne smitter af på for­bru­ger­pri­ser­ne med en vis forsinkelse. I detailhandlen forventer færre end 20% af virksomhederne at hæve priserne i de kommende tre måneder, og samtidig forventer omtrent lige så mange sænke dem. Det er en væsentlig forskel i forhold til tidligere, hvor 60% forventede at hæve priserne for omkring et år siden. Ser vi specifikt på fødevarer, er de globale fødevarepriser faldet i 14 ud af de seneste 15 måneder, og hele 45% af de danske fø­de­va­re­bu­tik­ker forventer at sænke priserne de kommende tre måneder.

Virksomhederne har været voldsomt pressede af de høje priser. Konkurserne ligger på det højeste niveau siden 2010, og selvom en del af det handler om efterslæb fra corona med til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån, så afspejler det også en presset om­kost­nings­si­tu­a­tion. Pro­du­cent­pri­ser­nes fald gennem det seneste år lander derfor på et tørt sted, og vi kan også se at er­hverv­stil­li­den er i bedring.

Faldet i pro­du­cent­pri­ser­ne det seneste år er båret af lavere priser på energi og råstoffer. Ener­gi­for­sy­nin­gen ligger -41% lavere end for et år siden, mens rå­sto­f­ud­vin­ding er faldet -9%. Fremstilling er stort set uændret med et lille fald på -0,1% i forhold til for et år siden.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i priserne i de varer, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder. Pro­du­cent­pri­ser­ne er en sammensætning af det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det).

Relaterede artikler